Aktieinformation

Följ aktien på Nasdaq First North Stockholm

Länk till Nasdaq First North

Utdelning

Enersize Oyj har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling. Kvarvarande skulder efter skuldnedskrivning inom bolagets saneringsprogram begränsar möjligheten till utdelning till dess skulderna har återbetalts i enlighet med programmet.

Se prospekt/bolagsbeskrivning för detaljerad information om villkor för saneringsprogrammet.

Insyn

För transaktioner av samtliga finansiella instrument, i bolaget, utförda av personer i ledande ställning, se Finanssivalvontas insynsregister: www.finanssivalvonta.fi/se

Största Ägare

Ägare Aktier (st) Ägarandel (%)
Cleantech Invest Oyj 10 540 250 41,86
Thorkel Investments Oy 1 971 250 7,83
Sami Mykkänen 1 805 000 7,17
Holdix Oy 1 752 750 6,96
Kivla Oy 1 672 000 6,64
Övriga ägare (cirka 60 st.) 7 438 430 29,54
Totalt 25 179 680 100,00

Ägarförteckning per 2017-03-01

Aktier tillgängliga för handel på First North Stockholm

Per 2017-07-05 var 11.131.480 av bolagets aktier registrerade via Euroclear Sverige. Aktier under lock-up samt utländska ägare med aktier på transportkonton är inkluderade.

Bolaget har per 2017-07-05 totalt 29.229.680 aktier varav huvuddelen är registrerade hos Euroclear Finland och är ej tillgängliga för handel via first North Stockholm.

Övrig Information

Bolaget planerar listning på Nasdaq Stockholm First North (planerad första dag för handel 15 Juni 2017) med ticker [ENERS]
Bolagets ISIN: FI4000233317

Investor Relations Kontakt

Ordförande Christian Merheim, se fliken “Contacts” för kontaktuppgifter

Certified Advisor

Sedermera Fondkommission

Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö

Telefon: +46 40 615 14 10, ca@sedermera.se

www.sedermera.se