Aktieinformation

Följ aktien på Nasdaq First North Stockholm

Länk till Nasdaq First North

Utdelning

Enersize Oyj har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling. Kvarvarande skulder efter skuldnedskrivning inom bolagets saneringsprogram begränsar möjligheten till utdelning till dess skulderna har återbetalts i enlighet med programmet.

Se prospekt/bolagsbeskrivning för detaljerad information om villkor för saneringsprogrammet.

Insyn

För transaktioner av samtliga finansiella instrument, i bolaget, utförda av personer i ledande ställning, se Finanssivalvontas insynsregister: www.finanssivalvonta.fi/se

Största Ägare

I tabellen nedan ingår ej förvaltarregistrerade aktier som hålls av Nordea Bank AB (PUBL). Dessa aktier (12 212 921 st) motsvarar 41,78% av antalet aktier.
Bland förvaltarregistrerade aktier hos Nordea ingår även aktier från ägare (Holdix, Kivla) som tidigare redovisats separat. Bland dessa aktier ingår även aktier under lock-up.
 Ägare Ändring Antal Aktier Andel %
CLEANTECH INVEST OYJ -500 000 10 101 334 34,6
MYKKÄNEN SAMI PETTERI 1 805 000 6,2
THORKEL INVESTMENTS OY 1 766 250 6
CLEAN FUTURE FUND KY 1 296 750 4,4
PÄTILÄ TOMMI ILARI 703 000 2,4
ASYLO OY 501 917 1,7
QES INVEST OY 232 750 0,8
MÄÄTTÄ JUHA 147 250 0,5
HIETANIEMI JANNE MARKUS 100 000 0,3
MÄKI HANNU VELI 52 000 0,2

Ägarförteckning per 2017-09-29 med ändringar sedan 2017-01-30.

Aktier tillgängliga för handel på First North Stockholm

Per 2017-07-05 var 11.131.480 av bolagets aktier registrerade via Euroclear Sverige. Aktier under lock-up samt utländska ägare med aktier på transportkonton är inkluderade.

Bolaget har per 2017-07-05 totalt 29.229.680 aktier varav huvuddelen är registrerade hos Euroclear Finland och är ej tillgängliga för handel via first North Stockholm.

Övrig Information

Bolaget listades på Nasdaq Stockholm First North 15 Juni 2017 med ticker [ENERS]
Bolagets ISIN: FI4000233317

Investor Relations Kontakt

Ordförande Christian Merheim, se fliken “Contacts” för kontaktuppgifter

Certified Advisor

Sedermera Fondkommission

Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö

Telefon: +46 40 615 14 10, ca@sedermera.se

www.sedermera.se