Aktieinformation

Följ aktien på Nasdaq First North Stockholm

Länk till Nasdaq First North

Utdelning

Enersize Oyj har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling. Kvarvarande skulder efter skuldnedskrivning inom bolagets saneringsprogram begränsar möjligheten till utdelning till dess skulderna har återbetalts i enlighet med programmet.

Se prospekt/bolagsbeskrivning för detaljerad information om villkor för saneringsprogrammet.

Insyn

För transaktioner av samtliga finansiella instrument, i bolaget, utförda av personer i ledande ställning, se Finanssivalvontas insynsregister: www.finanssivalvonta.fi/se

Största Ägare

I tabellen nedan ingår ej förvaltarregistrerade aktier som hålls av Nordea Bank AB (PUBL). Dessa aktier (11 131 460 st) motsvarar 38,08% av antalet aktier.

Bland förvaltarregistrerade aktier hos Nordea ingår även aktier från ägare (Holdix, Kivla) som tidigare redovisats separat. Bland dessa aktier ingår även aktier under lock-up.

 Ägare Ändring Antal Aktier Andel %
CLEANTECH INVEST OYJ 61 084 10 601 334 36,3
MYKKÄNEN SAMI PETTERI 0 1 805 000 6,2
THORKEL INVESTMENTS OY -186 000 1 766 250 6
CLEAN FUTURE FUND KY 0 1 296 750 4,4
PÄTILÄ TOMMI ILARI 0 703 000 2,4
ASYLO OY 0 501 917 1,7
MAPLE FARM INVESTMENTS OY 0 256 500 0,9
QES INVEST OY 0 232 750 0,8
ROUHIKKO JUHANI ANTERO 0 190 000 0,7
MÄÄTTÄ JUHA 0 147 250 0,5

Ägarförteckning per 2017-06-30 med ändringar sedan 2017-01-30.

Aktier tillgängliga för handel på First North Stockholm

Per 2017-07-05 var 11.131.480 av bolagets aktier registrerade via Euroclear Sverige. Aktier under lock-up samt utländska ägare med aktier på transportkonton är inkluderade.

Bolaget har per 2017-07-05 totalt 29.229.680 aktier varav huvuddelen är registrerade hos Euroclear Finland och är ej tillgängliga för handel via first North Stockholm.

Övrig Information

Bolaget planerar listning på Nasdaq Stockholm First North (planerad första dag för handel 15 Juni 2017) med ticker [ENERS]
Bolagets ISIN: FI4000233317

Investor Relations Kontakt

Ordförande Christian Merheim, se fliken “Contacts” för kontaktuppgifter

Certified Advisor

Sedermera Fondkommission

Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö

Telefon: +46 40 615 14 10, ca@sedermera.se

www.sedermera.se