Aktieinformation

Följ aktien på Nasdaq First North Stockholm

Länk till Nasdaq First North

Utdelning

Enersize Oyj har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling. Kvarvarande skulder efter skuldnedskrivning inom bolagets saneringsprogram begränsar möjligheten till utdelning till dess skulderna har återbetalts i enlighet med programmet.

Se prospekt/bolagsbeskrivning för detaljerad information om villkor för saneringsprogrammet.

Insyn

För transaktioner av samtliga finansiella instrument, i bolaget, utförda av personer i ledande ställning, se Finanssivalvontas insynsregister: www.finanssivalvonta.fi/se

Största Ägare

I tabellen nedan ingår ej förvaltarregistrerade aktier som hålls av Nordea Bank AB (PUBL). Dessa aktier (11 984 355 st) motsvarar 40,1% av antalet aktier.
Bland förvaltarregistrerade aktier hos Nordea ingår även aktier från ägare (Holdix, Kivla) som tidigare redovisats separat. Bland dessa aktier ingår även aktier under lock-up.
 Ägare Ändring Antal Aktier Andel %
LOUDSPRING (tidigare Cleantech Invest) OYJ +132 410 10 083 744 34,5
MYKKÄNEN SAMI PETTERI 1 805 000 6,2
THORKEL INVESTMENTS OY  -110 000 1 666 250 5,7
CLEAN FUTURE FUND KY  -132 410 896 750 2,6
PÄTILÄ TOMMI ILARI 703 000 2,4
ASYLO OY 501 917 1,7
QES INVEST OY 232 750 0,8
RAUSANNE OY 201 800 0,7
MÄÄTTÄ JUHA 147 250 0,5
HIETANIEMI JANNE MARKUS 100 000 0,3

Ägarförteckning per 2018-03-29 med ändringar sedan 2018-01-01.

Aktier tillgängliga för handel på First North Stockholm

Bolaget har per 2017-07-05 totalt 29.229.680 aktier varav huvuddelen (17.245.325) är registrerade hos Euroclear Finland och är ej tillgängliga för handel via first North Stockholm.

Övrig Information

Bolaget listades på Nasdaq Stockholm First North 15 Juni 2017 med ticker [ENERS]
Bolagets ISIN: FI4000233317

Investor Relations Kontakt

Ordförande Christian Merheim, se fliken “Contacts” för kontaktuppgifter

Certified Advisor

Sedermera Fondkommission

Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö

Telefon: +46 40 615 14 10, ca@sedermera.se

www.sedermera.se