Rapporter

Delårsrapporter

Bolaget har ännu ej presenterat några delårsrapporter

Bokslutskommunikéer

Bolagets bokslutskommunikéer presenteras under fliken ”News” (länk)

Årsredovisningar

Årsredovisning 2014 (pdf för nedladdning)
Årsredovisning 2015 (pdf för nedladdning)
Årsredovisning 2016 (pdf för nedladdning)

Finansiell Kalender

Tidpunkter för ekonomisk information: 

Innevarande räkenskapsperiod: 2017-01-01 – 2017-12-31

Delårsrapport 2: 2017-08-28

Delårsrapport 3: 2017-11-27

Bokslutskommuniké 2017: 2018-03-27

Tidpunkt för nästa planerade bolagsstämma: Kommer meddelas i samband med delårsrapport 3.