Rapporter

Delårsrapporter

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2017 (länk)

Kvartalssammanställningar

Kvartalssammanställning för perioden juli – sept 2017 (länk)

Bokslutskommunikéer

Bolagets bokslutskommunikéer presenteras under fliken ”News” (länk)

Årsredovisningar

Årsredovisning 2014 (pdf för nedladdning, Finska)
Årsredovisning 2015 (pdf för nedladdning, Finska)
Årsredovisning 2016 (pdf för nedladdning, Finska)

Årsredovisning 2014 (pdf för nedladdning, svensk översättning)
Årsredovisning 2015 (pdf för nedladdning, svensk översättning)
Årsredovisning 2016 (pdf för nedladdning, svensk översättning)

Revisionsberättelse 2014 (pdf för nedladdning, svensk översättning)
Revisionsberättelse 2015 (pdf för nedladdning, svensk översättning)
Revisionsberättelse 2016 (pdf för nedladdning, svensk översättning)

Finansiell Kalender

Tidpunkter för ekonomisk information: 

Räkenskapsperiod: 2017-01-01 – 2017-12-31

Bokslutskommuniké 2017: 2018-03-23 (Ändrat från tidigare 2018-03-27)

Innevarande Räkenskapsperiod: 2018-01-01 – 2018-12-31

Kvartalssammanfattning 2-2018: 2018-05-03 (Endast sammanfattning, ingen finansiell information)

Halvårsrapport H1-2018: 2018-08-18

Kvartalssammanfattning 3-2018: 2018-10-30 (Endast sammanfattning, ingen finansiell information)

Tidpunkt för nästa planerade bolagsstämma: 2018-04-26