Enersize rekryterar Erik Sundqvist till rollen som Chief Financial Officer

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Bolaget”) rekryterar Erik Sundqvist (”Erik”) till rollen som koncernens Chief Financial Officer (”CFO”). Erik börjar den 21 mars 2021 och avlöser Thomas Bengtsson (”Thomas”) i rollen som tillförordnad CFO.

Thomas, som är ledamot i Enersizes styrelse, och som även är tillförordnad CFO har med stort engagemang bidragit till att öka fokus på bolagets redovisnings- och finansarbete. Då Enersize under hösten har strukturerat om bolaget för att möjliggöra snabb tillväxt av verksamheten, främst genom internationella partners, behöver Bolaget en CFO på plats i Lund på heltid som tillsammans med VD Anders Sjögren och Bolagets administration kan bygga och underhålla de rutiner som behövs för verksamheten. Vidare finns en önskan att ta hem bokföringen som hittills varit delvis outsourcad.

Erik, som börjar den 21 mars 2021, kommer från Veg of Lund AB som liksom Enersize är ett bolag listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och han var med när det bolaget börsintroducerades våren 2020. Erik har goda kunskaper i koncernredovisning och internationell bokföring. Han är en driven ekonom med en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds Ekonomihögskola.

”Enersize har nyligen gjort en viktig omställning där de lagt grunden för skalbarhet i sin affärsmodell, vilket i sig har potential att bidra till en massiv minskning av utsläppen från industriella tryckluftssystem. Bolaget har en mycket spännande tillväxtresa framför sig och jag ser verkligen fram emot att bli en del av teamet”, säger blivande CFO Erik Sundqvist

Under hösten har Enersize under ledning av Anders Lif som sälj- och marknadschef tagit ett stort kliv och har nu ett helt genomarbetat och skalbart produkterbjudande lämpligt för internationella partners. Vi ser nu att det är dags att lyfta redovisnings- och finansarbetet till en ny och bättre nivå för att stödja affären och jag ser verkligen fram emot då Erik börjar i mars eftersom Erik kommer att kunna lägga full kraft på detta, säger VD Anders Sjögren

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

NEWS