Styrelse och ledning

Anders Lundström

Födelseår: 1964
Styrelseledamot sedan 2019 och styrelseordförande sedan 2020
Aktieinnehav: Via bolag: 705 882 aktier, 5 180 000 teckningsoptioner

Oberoende till Bolagets ledning och större aktieägare.

Bakgrund
Anders Lundström har en civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Anders har en gedigen erfarenhet inom affärsutveckling och industrin som VD och ledare, senast som VD för Svenska Aerogel Holding AB (publ) fram till 2018.

 
 

Lassi Noponen

Födelseår: 1963
Styrelseledamot sedan 2021
Aktieinnehav: Privat: 0 aktier, och 0 teckningsoptioner.

Oberoende till Bolagets ledning, beroende till Bolagets större ägare.

Bakgrund
Lassi är utbildad jurist och innehar civilekonomexamen från London Business School. Lassi är en av grundarna av Loudspring, där han har varit styrelseledamot, styrelseordförande och VD omväxlande från och med november 2010 och framåt. Lassi grundade Proventia Group Oy 2001, ett av de första investeringsbolagen med fokus på clean tech. Lassi tjänstgjorde som VD för Proventia Group fram till utgången 2006. Hans tidigare tjänster inkluderar partner (M&A) på Evli Corporate Finance Oy 1999–2000, och innan dess flera ledande tjänster i Neste Corporation 1992–1999, senast som Corporate Controller. Lassi har varit ledamot, vice ordförande och styrelseordförande i Incap Oyj 2009-2015.

 

Sami Mykkänen

Födelseår: 1973
Styrelseledamot sedan 2015
Aktieinnehav: Privat: 1 805 000 aktier, 2 232 500 teckningsoptioner.

Oberoende till Bolagets ledning, beroende till Bolagets större ägare.

Bakgrund
Sami Mykkänen är utbildad högskoleingenjör (BSc. Automation) inom automationsteknik vid Uleåborg. Sami har varit VD i Enersize under perioden januari 2015 – november 2018, dessförinnan arbetade han nio månader i Enersize i annan roll. Under 2008 till 2014 var Mykkänen VD (President & CEO) för det noterade Bolaget InCap Oyj som är verksamt i Finland, Estland, Indien och Kina inom kontraktstillverkning av elektronik. Därförinnan var Mykkänen vice VD för Bolaget med operativt ansvar. Vidare har Mykkänen tidigare varit operativ chef (Operations Director) i Shanghai för Powerwave Technologies med ansvar för cirka 1 200 anställda.

 

Stefan Kaiser

Födelseår: 1964
Styrelseledamot sedan 2020
Aktieinnehav: Via bolag: 705 882 aktier, 5 180 000 teckningsoptioner.

Oberoende till Bolagets ledning och större aktieägare.

Bakgrund
Stefan Kaiser har en civilekonomexamen från Karlstad universitet. Stefan har erfarenhet som auktoriserad revisor på PwC samt har varit styrelseledamot och innehavt ledande befattningar i både noterade och onoterade bolag, däribland som CFO för Svenska Aerogel Holding AB.

 
 

Anders Sjögren

Födelseår: 1974
VD sedan 2018
Aktieinnehav: Privat: 2 749 201 aktier, 5 596 000 teckningsoptioner

Bakgrund
Anders Sjögren har en PhD i Fysik. Anders har tidigare arbetat som CTO och Head of Research samt verkat som interim CFO på Anoto AB. Han har tidigare haft positioner på Enersize som Head of Research samt CTO. Sjögren är ej ledamot i Bolagets styrelse.

 
 

Bo Kuraa

Födelseår: 1964
Teknisk direktör sedan 2019
Aktieinnehav: Via bolag 441 589 aktier, 0 teckningsoptioner.

Bakgrund
Bo Kuraa är mekanikingenjör och en av världens ledande experter på energibesparing i industriella tryckluftssystem med bland annat Världsbanken och FN som tidigare uppdragsgivare. Bo är knuten till Enersize via samarbetsavtal, vilket innebär att Kuraa arbetar exklusivt för Enersize räkning med tryckluftseffektivisering. Bo Kuraa har lång erfarenhet av effektivisering av tryckluftssystem i Asien och Mellanöstern. Han har förutom specialistkompetens inom tryckluftssystem även unik kompetens inom optimering av ångpannor vilket är vanligt förekommande inom industrin. Kuraa har även ett pågående samarbete med DTI, Teknologiska Institutet i Danmark, samt ett brett internationellt kontaktnätverk.

 

 

Anders Lif

Födelseår: 1960
Sälj- och marknadschef sedan 2020
Aktieinnehav: Privat: 0 aktier, 0 teckningsoptioner.

Bakgrund
Anders Lif är civilingenjör i teknisk fysik och har under mer än 20 år haft globala ledarroller inom automations- och IT industrin – framförallt hos Siemens, IFS och Unit4. Med huvudfokus på internationell affärsutveckling har Anders arbetat med sälj och marknadsföring i alla världsdelar, haft direktrapporterande personal i mer än tio länder och en plats i den globala ledningsgruppen hos både IFS och Unit4. Anders Lif är knuten till Enersize via sitt eget bolag Redbellytrout AB på ett icke tidsbegränsat uppdrag.

 

Erik Sundqvist

Födelseår: 1985
CFO sedan 2021
Aktieinnehav: Privat: 0 aktier, 0 teckningsoptioner.

Bakgrund
Erik Sundqvist är civilekonom med examen från Lunds universitet inom redovisning och finansiering. Erik har flerårig erfarenhet från ledande befattningar i tillväxtbolag, senast i rollen som CFO på Veg of Lund, där han var med när bolaget noterades på Nasdaq FIrst North Growth Market. Erik har även varit involverad i flertalet kapitalanskaffningsprocesser och agerat finansiell rådgivare för bolag som sökt extern finansiering.

Newsdesk

© 2018 All rights reserved​

Enersize Advanced research AB