Bolagsstämma/AGM 2019

Bolagsstämma 2019

På denna sida publiceras information och dokument avseende bolagsstämma 14.00 (CET) 25 april 2019 i Stockholm.

Dokument för nedladdning:

  • Kallelse till bolagsstämma (Svenska)
  • Kallelse till bolagsstämma – Enersize Oyj Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen (Finska/Suomi)
  • Reviderad årsredovisning (Finska/suomi och översättning till svenska)
  • Revisorsutlåtande (Finska/suomi och översättning till svenska)
  • Kompletterande beslutsunderlag huvudägare representerande mer än 40% av antalet aktier för punkterna 10-12 på stämman (Finska/suomi och svenska)
  • Kompletterande beslutsunderlag från styrelsen för punkterna 16-17 på stämman (Finska/suomi och svenska)

Instruktioner om anmälan för aktieägare med förvaltarregistrerade aktier finns i kallelsen.

Blankett för anmälan om deltagande för ägare med förvaltarregistrerade aktier kan laddas ned här (Notice of attendance): Svenska , English

 

Följande Dokument kommer publiceras här efter de har offentliggjorts:

  • Kommuniké från årsstämma (svenska)