Aktieinformation

Följ aktien på Nasdaq First North Stockholm

Länk till Nasdaq First North

Utdelning

Enersize Oyj har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling. Kvarvarande skulder efter skuldnedskrivning inom bolagets saneringsprogram begränsar möjligheten till utdelning till dess skulderna har återbetalts i enlighet med programmet.

Se prospekt/bolagsbeskrivning för detaljerad information om villkor för saneringsprogrammet.

Insyn

För transaktioner av samtliga finansiella instrument, i bolaget, utförda av personer i ledande ställning, se Finanssivalvontas insynsregister: www.finanssivalvonta.fi/se

Största Ägare

(Uppdaterad 30 november 2019)
 Ägare Antal Aktier Andel %
LOUDSPRING (tidigare Cleantech Invest) OYJ 19 187 815 18,9
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 4 408 931 4,3
Formue Nord Markedsneutral A/S 3 519 093 3,5
Thorkel Investments OYJ 2 101 684 2,1
Mare Invest AB 2 100 000 2,1
Sami Petteri Mykkänen 1 805 000 1,8
Goran Rajkovic 1 583 788 1,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 322 188 1,3
Kivla Oy 1 175 388 1,2

Ägarförteckning per 2019-11-30. 

 

Aktier tillgängliga för handel på First North Stockholm

Bolaget har per 2019-11-30 totalt 101 641 252 aktier varav drygt en fjärdedel är registrerade hos Euroclear Finland och är ej tillgängliga för handel via first North Stockholm.

Övrig Information

Bolaget listades på Nasdaq Stockholm First North 15 Juni 2017 med ticker [ENERS]
Bolagets ISIN: FI4000233317

Teckningsoptioner av serie 1/2019

Tre (3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en lösenkurs om 3,22 SEK per aktie eller motsvarande belopp i EUR. Totalt kan således högst 14 743 227 aktier nyemitteras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 1/2019. Teckningsoptionerna har en löptid om tre år från utställande med nyttjandeperiod två gånger per år, dels under perioden 1 april – 30 april och dels under perioden 1 oktober – 31 oktober. Sista nyttjandeperiod är 30 dagar innan optionerna förfaller, således den 6 februari – 8 mars 2022.

Teckningsoptionerna, 44 229 680 till antalet, är noterade på Nasdaq Stockholm First North, har ISIN-kod FI4000359641 och handlas under tickern ”ENERS TO 1”. Sista dag för handel i teckningsoptionerna är den 4 mars 2022.

Fullständiga villkor för optionerna kan laddas ner här / Complete terms and conditions for the options can be downloaded here: link

Teckningsoptioner av serie 2/2019

En (1) teckningsoption av serie 2/2019 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Totalt finns 29 412 972 utestående teckningsoptioner av serie 2-2019. Dessa teckningsoptioner har en lösenperiod från och med 31 augusti 2020 till och med 11 september 2020. Lösenpriset är motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 13 augusti 2020 till och med den 27 augusti 2020, dock aldrig högre än 1,30 SEK (0,12 EUR) eller lägre än 0,65 SEK (0,06 EUR). Kravet på en (1) teckningsoption för att teckna en (1) aktie, innebär att aktier kan emitteras för sammanlagt mellan ca 19 och 38 miljoner kronor. Teckningsoption serie 2/2019: ISIN-kod FI4000399761, ticker ”ENERS TO 2”. Sista dag för handel i teckningsoption serie 2/2019 är den 27 augusti 2020.

Investor Relations Kontakt

VD Anders Sjögren, se fliken “Contacts” för kontaktuppgifter

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Fähusgatan 5, 603 72, Norrköping

Telefon: +46 11 32 30 732, ca@skmg.se