150 150 Enersize

Enersize fokuserar på mjukvara och centraliserar verksamheten till Lund