1024 166 Enersize

Enersize Oy har genomfört private placement med strategiska investerare samt förstärker styrelsen inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Enersize Oy (”Enersize”) har genomfört en private placement om cirka 11 MSEK (1,2MEUR) i förberedelse inför bolagets planerade IPO under andra kvartalet 2017. Bland investerarna återfinns tyska Heinz Dürr Invest GmbH och lastbilskoncernen Scanias nystartade riskkapitalfond Scania Growth Capital. Kapitalanskaffningen genomfördes för att accelerera Enersize intäktsökning och att vidareutveckla företagets egen mjukvara inkluderande användning av artificiell intelligens för automatiserad övervakning och analys

Investerare i private placement har även skriftligen lämnat teckningsförbindelser i den publika nyemission som planeras under andra kvartalet 2017 inför notering på Nasdaq Stockholm First North.

Scania Growth Capital har nyligen initierat satsningen att investera i tillväxtbolag med strategisk koppling till Scania där ett av områdena är just tekniker för smartare fabriker. Heinz Dürr är en av huvudägarna till det tyska börsnoterade bolaget Dürr Group och ordförande i Dürr Groups Supervisory Board. Dürr Group är en av världens ledande leverantörer till bilindustrin med närvaro i 28 länder. Intresset för private placement var stort och ett större antal ytterligare investerare tillkom som ägare. Cleantech Invest är fortsatt största ägare i Enersize.

Industriell tryckluft utgör 5 procent av hela världens elkonsumtion, och används i 90 procent av alla fabriker. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som initialt inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk.

Enersize har även inför den planerade listningen beslutat att förstärka styrelsen och har valt in Thomas Bengtsson som ny styrelseledamot. Thomas är privat investerare i ett flertal cleantech-bolag och har ett stort nätverk av svenska investerare i tillväxtbolag. Bengtsson har varit vice ordförande för Industrifonden och har som senior rådgivare på Näringsdepartementet bl.a. varit delaktig i etableringen av Almi Invest AB och Inlandsinnovation AB. Thomas har också arbetat internationellt som expert för EU-kommissionen.

 

”Vi är mycket nöjda med att både Scania Growth Capital och Heinz Dürr Invest GmbH valt att investera i oss. Båda har gedigen erfarenhet av fordons- och tillverkningsindustri, är erfarna investerare och deras entusiasm över vår affärsmodell och teknologi gläder oss. Med dessa industriella ägare ombord förstärker vi även vårt globala nätverk och tillför strategisk kunskap” kommenterar Christian Merheim, styrelseordförande i Enersize Oy.

”Med dessa pengar kan vi svara på ökande efterfrågan från kunder samtidigt som vi kan accelerera utvecklingen av vår teknik. Vi ämnar använda artificiell intelligens för automatiserad övervakning och analys. Intresset för att investera i Enersize var stort och jag vill välkomna samtliga nya aktieägare.” kommenterar Sami Mykkänen, VD för Enersize Oy.

Jag är glad över att presentera Enersize som Scania Growth Capitals första investering. Vi ser i bolaget både en stor potential för global verkstadsindustri och att de med sitt fokus på smarta fabriker passar bra in på vårt investeringsfokus” kommenterar Lars-Olof Gustavsson, ordförande Scania Growth Capital.

”För mig är fokus på effektivare och mer hållbar utveckling inom industriell produktion viktig och något jag ägnat mig mycket åt. Med digitaliseringen av industrin så uppstår nya outforskade möjligheter och nya orörda marknadssegment för företag som Enersize. Att affärsmodellen dessutom ger en stark positiv miljöpåverkan där det gör som mest nytta är något som verkligen tilltalar mig.” kommenterar Heinz Dürr.

 

Finansiell rådgivare:

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Enersize

 

För mer information om private placement och planerad publik nyemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com