1024 166 Enersize

Enersize påbörjar sitt andra projekt med kinesiska plattskärmstillverkaren BOE Group

Enersize Oyj har tecknat ett nytt och fristående avtal om installation av deras system för energimätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem med BOE Group i en av deras fabriker i Peking. Detta är Enersize andra fristående projekt för BOE Group tillsammans med Enersize lokala kinesiska partner Jointeam International.

Den totala besparingspotentialen i fabriken uppskattas preliminärt till över 3 miljoner Euro årligen vilket är tre gånger mer än det pågående BOE projektet från vilket Enersize erhöll sina första vinstdelningsutbetalningar under 2016.

BOE Group har åtta liknande fabriker i Kina. Bolaget är noterat på Shenzhenbörsen och största aktieägare är kinesiska staten. BOE Group har en årsomsättning på över 6,9 Miljarder EUR (2015) och rankas som världens 3:e största plattskärmstillverkare.

Enersize del av årliga besparingar som uppnås i projektet kommer att avtalas med kunden i en andra projektfas när besparingspotentialen har uppmätts och identifierats genom Enersize system. Projektets installationsfas påbörjas omgående.

 

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar:

”Att vi nu fått ytterligare ett projekt hos en befintlig kund med så höga kvalitetskrav som BOE är det bästa beviset vi kan få för den kundnytta vi levererar. Det här är ett projekt där besparingspotentialen är enorm vilket naturligtvis gör det ännu mer spännande”

Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize kommenterar: 

Vi är mycket nöjda med att ha flera bra partners på den kinesiska marknaden och Jointeam har som partner i BOE projekten utfört ett utmärkt arbete, både genom att säkra detta avtal och att genom att ha bidragit till ett lyckat pilotprojekt. Nu ökar vi takten med mer avancerad teknologi och mer resurser som vi anser kommer hjälpa oss stänga flera större affärer tillsammans med Jointeam under det kommande året “

Yuan Wei, General Manager Jointeam International kommenterar:

“Det här är vårt andra projekt för BOE som vi kommer att genomföra tillsammans med Enersize. Efter vårt framgångsrika pilotprojekt i BOEs generation 5 fabrik i Peking så var detta nya projekt ett naturligt steg för oss. Vår strategi att introducera avancerade Nordiska energibesparingsteknologier på den kinesiska marknaden har verkligen visat sig vara lönsamt för oss och vi är imponerade över resultaten som kan uppnås med Enersize teknologi. Vi är övertygade om att vi i det här projektet kommer minska BOEs miljöpåverkan och energikostnader ännu mer än tidigare, något som är väldigt efterfrågat här med tanke på regeringens aggressiva plan för sänkning av Kinas CO2 utsläpp.”

 

För mer information om planerad publik nyemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com