For Investors

Enersize - global leader in compressed air efficiency software

Resulting from the merger of three Nordic companies, Enersize specializes in industrial compressed air, carrying the heritage and experience of more than 7,000 customer projects. We develop and deliver smart software, tools and services to enable energy optimisation of industrial compressed air. The industry expertise of our people and solutions, together with a commitment to become the global leader in compressed air efficiency software, has made Enersize a recognised supplier to customers around the world. 

The company is listed on Nasdaq Stockholm First North Growth Market under the ticker: ENERS.

Investors News

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Read more »

Enersize streamlines the organization and focuses to help companies save energy

Enersize implements a streamlining of the organization and implements cost-saving measures in research, finance and overhead functions. Altogether, the cost-saving measures are estimated to result in a reduction of operating costs of approximately 40 per cent. The organization’s costs are streamlined in several areas, at the same time the focus on sales and customer implementations is increasing and there will be changes in the organization to reach the market more quickly in this current energy crisis period.

Read more »

Enersize Oyj suspends the reverse acquisition process with Finnish Batteries Oy to focus on the core business

The Board of Directors of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) published a press release on 18 October 2021 that the Company entered into a Letter of Intent (“LOI”) with Finnish Batteries Oy (also known as TeraFactory) as a step towards streamlining the corporate structure. The parties have today suspended the process and the reverse acquisition will therefore not be carried out.

Read more »

Enersize H1 2022 company Brief

Enersize’s H1 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the H1-report originally published in Swedish on August 25, 2022, with the title “Enersize offentliggör halvårsrapport 2022”.

Read more »

Enersize appoints temporary finance function

Nasdaq First North-listed Enersize – which develops and delivers smart software, tools and services to enable energy optimization of industrial compressed air systems – appoints Thomas Bengtsson, former Chairman of the Board and interim CFO of the company, through an outsourced solution for the company’s finance function.

Read more »

Correction: Enersize obtains a bridge loan to continue the establishment of the new SaaS business model

Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) has today entered into an agreement on a bridge facility for a total of SEK 5 million from two existing shareholders. The bridge financing gives the Board the opportunity to actively evaluate various alternatives for the Company’s long-term financing, and enables continued establishment and sale of the new business model.

Read more »

Scania orders hardware for its facility in Södertälje

Nasdaq First North-listed Enersize announces that Scania has ordered additional components for its facility in Södertälje. The order value is limited to less than SEK 100,000, but it is an important indicator and confirms that there is great interest from Scania to continue and expand the collaboration that aims to save money by finding energy savings in Scania’s comprehensive compressed air system.

Read more »

Enersize Q1 2022 Company Brief

Enersize Oyj’s Q1 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q1 2022 company brief originally published in Swedish on May 31, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022”.

Read more »

Scania extends and expands pilot project with Enersize

Scania has extended and expanded its agreement with Nasdaq First North-listed Enersize Advanced Research AB. In the extended pilot agreement, Enersize helps the truck giant save money by finding energy savings in Scania’s comprehensive compressed air system. The agreement is extended by twelve months and in parallel Enersize and Scania intend to start joint development projects during the autumn of 2022.

Read more »

Newsdesk

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve our data storage policy to comply with GDPR.

Enersize – 100% av emissionen ger 10,6Mkr till bolaget för tillväxt

Enersize meddelade igår att emissionen tecknades till 100% och att det gjordes med 98,2% av befintliga och nya aktieägare direkt och endast marginella 1,8% gick till garanter. Det är ett styrkebesked inför kommande expansionsplan under 2023 och Enersize ser en mycket stark tillväxtresa i dessa tider av allt större fokus på energioptimering och krav på besparingar.

Read more »

Enersize Oyj offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Företrädesemissionen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”), som beslutades av styrelsen i Enersize den 24 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”), tecknades till 100 procent, motsvarande cirka 10,6 MSEK. Totalt tecknades 354 410 778 aktier och 354 410 778 teckningsoptioner, varav 69,32 procent tecknades med företrädesrätt, 28,88 procent tecknades utan företrädesrätt samt 1,80 procent tecknades inom ramen för upphandlat garantikonsortium. Totalt tillförs Bolaget därmed cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,4 MSEK.

Read more »

Enersize – kundkännedom ökar träffsäkerheten

Enersize har senaste tiden samlat sina resurser vid kundprojekt i bland annat Avesta, Finspång och Mölndal. Kundkännedom och förståelse för alla inblandade parter är en viktig kugge i ett långsiktigt hållbart samarbete. Det har genomförts analyser och läckagesökning på plats i dialog med kunderna. Kundernas energibesparingsbehov är tydligt och potentialen stor. Sverige är inget undantag utan här finns mycket el att spara, sannolikt större än i resten av EU men mindre än i USA. Förluster på ca 50% av den alstrade tryckluften är i paritet med tidigare angivna potentiella nivåer.

Read more »

Ansträngd energisituation i Sverige och Europa – rop på hjälp / nya idéer

Myndigheterna i Sverige och Europa letar lösningar och beskriver situationen som kraftigt ansträngd. ”Det finns risk att elen inte räcker i vinter. Situationen kan förbättras genom att minska och flytta användningen av el”, skriver Vinnova och Energimyndigheten i en gemensam utlysning. Enersize har pekat på lösningar då 10 % av industrins elförbrukning går åt till att generera tryckluft och 50% av denna förloras på olika sätt! Förlusten motsvarar 40 000 GWh/år bara i Europa – dvs elförbrukningen från ca 8 kärnkraftverk eller årsproduktionen från 10 000 vindkraftverk. Det är ett snabbt, enkelt och mycket kostnadseffektivt sätt att både minska och flytta användningen av el!

Read more »

Enersize tecknar avsiktsförklaring med amerikanska CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Företaget”) tecknar en avsiktsförklaring (“LOI”) med den amerikanska partnern CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) där CTRL Systems kommer att använda Enersizes SaaS-plattform för Compressed Air Services för att tillhandahålla energioptimering av industriell tryckluft till den nord- och centralamerikanska marknaden.

Read more »

© 2021 All rights reserved

Enersize Advanced research AB