Enersize noterades på Nasdaq Stockholm First North den 15 juni 2017

Enersize började handlas på Nasdaq First North Stockholm 15 juni 2017 under ticker ENERS, efter fulltecknad nyemission som tillfört Enersize cirka 27,9 MSEK före emissionskostnader.

Bolagsbeskrivning finns för nedladdning här. Prospekt finns för nedladdning på denna sida.

4 050 000 nyemitterade aktier emitterades, motsvarande cirka 27,9 MSEK. Teckningskursen var 6,90 SEK per aktie. Emissionen fulltecknades.

Emissionslikviden är dels avsedd att finansiera utveckling av en helautomatiserat analysmjukvara för industriell tryckluftseffektivisering avsett för en global marknadslansering, vilket bolaget för närvarande utvecklar. Vidare avser Enersize att använda likviden för att finansiera en marknadsacceleration med finansiering av proaktiva installationer för ett stort antal nya kunder. Kapitalet från förestående nyemission bedöms av styrelsen finansiera verksamheten fram till dess att bolaget genererar kapitalöverskott, vilket är beräknat att ske under 2019.

Certified Advisor och Finansiell rådgivare:

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Enersize i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är bolagets certified advisor.

Första dag för handel: 15 juni 2017

Ticker: ENERS

Material för nedladdning

Teaser (länk till pdf)

Prospekt (länk till pdf)

Anmälningssedel (länk till pdf)

För frågor avseende publik nyemission samt notering på First North Stockholm, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40-615 14 10
info@sedermera.se

För mer Information om Enersize vänligen kontakta:

Christian Merheim, Styrelseordförande
Tel: +46 708 18 28 53
christian.merheim@enersize.com

Newsdesk

Enersize signs loan agreement – expanding the new SaaS-business model

Enersize Oyj (”Enersize” or the ”Company”) has today entered into an agreement regarding a credit facility of in total SEJ 8,4 million with a smaller group of investors. The credit facility provides an opportunity for the board of directors to actively evaluate different alternatives for the Company’s long-term financing and also enables expansion of the new SaaS-business model.

Read more »

Correction: Enersize receives order for Compressed Air Services from Saint-Gobain Sweden AB ISOVER

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or “the Company”) announces that Saint Gobain Sweden AB ISOVER in Billesholm (“ISOVER”) has ordered Enersizes Compressed Air Services for monitoring of its compressed air system. The service delivered is a subscription to Enersizes Compressed Air Services and the order value initially amounts to approximately SEK 0.5 million.

Read more »

© 2018 All rights reserved​

Enersize Advanced research AB