Information about the rights issue during November 2021


General information

Information on the upcoming rights issue can be found in the following press release.

The Extra General Meeting on 5 November, 2021, has formally decided to carry out the rights issue. A directed issue was also resolved on.

The Investors Memorandum has been published, in Swedish only.
See press release here (Swedish / English)

Subscription forms for shareholders with shares registered in Euroclear Sweden can be downloaded here:

Subscribe digitally on Nordic Issuing’s website (Swedish).

 

Nordnet’s customers can sign up here

Avanza’s customers can sign upp here

Time plan

All dates refer to 2021. Note that there has been minor changes from the preliminary time plan in the press release. Full schedule and information on the Rights Issue can be found in the Information Memorandum.

5 November Last day of trading including the subscription rights.
8 November Last day of trading excluding the subscription rights.
9 November Record date for participation in the Rights Issue (shareholders who are registered in the shareholder register on the record date will receive subscription rights in the Rights Issue).
18 – 22 November (updated) Trading in subscription rights (TR).
12 – 25 November The subscription period in Sweden.
12 – 29 November The subscription period in Finland.
18 November – registration of the issue Trading in paid subscribed shares (Sw. “Betalda tecknade aktier/BTA”) on Nasdaq First North Growth Market
3 December Publication of the outcome in the Rights Issue.
27 January 2022 Delivery of shares begin
1 February 2022 Last day of trading in BTA
3 – 7 February 2022 Conversion of BTA to AK in Euroclear

ISIN codes

ISIN code share FI4000233317, ticker: ENERS
ISIN code subscription right Sweden SE0017084320
ISIN code BTA in Sweden SE0017084338
ISIN code subscription right Finland FI4000513270
ISIN code BTA in Finland FI4000513288

Finnish shareholders

A Finnish shareholder is defined as a shareholder who has his Enersize shares registered with Euroclear Finland.

In the previous rights issue, the information on what applies to Finnish shareholders was perceived as inferior.

The press release contains relevant information, but we would like to point out that the main difference between Finnish and Swedish shareholders is that Finnish shareholders cannot trade with their allotted subscription rights. Otherwise, Finnish shareholders have the same opportunities and rights as Swedish shareholders.

In order for a Finnish shareholder to be able to trade with his subscription rights, the shares need to be moved from Euroclear Finland to Euroclear Sweden before the record date. A transfer of shares may be associated with costs for the shareholder and may take time.

Notifications and application forms for shareholders with shares in Euroclear Finland will be distributed by the banks in Finland (the subscription forms above cannot be used).

Holders of warrants of series TO1

Holders of warrants of series TO1 who wish to participate with preferential rights in the Rights Issue must by 31 October 2021 exercise the warrants to subscribe for new shares. However, it should be noted that the exercise price for TO1 exceeds the current market price.

Conversion of TO1

A customary recalculation of the option terms for TO1 will be made in connection with the rights issue in accordance with the terms for TO1. Conversion is dependent on, among other things, the value of the subscription rights during the subscription period and the number of newly issued shares. 

Due to the Rights Issue, recalculation has been made in accordance with the terms of the warrants program series TO1 regarding the subscription price and/or the number of shares that each warrant entitles to.

For warrants of TO1, the new subscription price is SEK 2.18 (previously SEK 2.26). Two warrants of series TO1 gives the right to subscribe for one new share, 2:1.

 

Newsdesk

Enersize – 100% av emissionen ger 10,6Mkr till bolaget för tillväxt

Enersize meddelade igår att emissionen tecknades till 100% och att det gjordes med 98,2% av befintliga och nya aktieägare direkt och endast marginella 1,8% gick till garanter. Det är ett styrkebesked inför kommande expansionsplan under 2023 och Enersize ser en mycket stark tillväxtresa i dessa tider av allt större fokus på energioptimering och krav på besparingar.

Read more »

Enersize Oyj offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Företrädesemissionen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”), som beslutades av styrelsen i Enersize den 24 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”), tecknades till 100 procent, motsvarande cirka 10,6 MSEK. Totalt tecknades 354 410 778 aktier och 354 410 778 teckningsoptioner, varav 69,32 procent tecknades med företrädesrätt, 28,88 procent tecknades utan företrädesrätt samt 1,80 procent tecknades inom ramen för upphandlat garantikonsortium. Totalt tillförs Bolaget därmed cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,4 MSEK.

Read more »

Enersize – kundkännedom ökar träffsäkerheten

Enersize har senaste tiden samlat sina resurser vid kundprojekt i bland annat Avesta, Finspång och Mölndal. Kundkännedom och förståelse för alla inblandade parter är en viktig kugge i ett långsiktigt hållbart samarbete. Det har genomförts analyser och läckagesökning på plats i dialog med kunderna. Kundernas energibesparingsbehov är tydligt och potentialen stor. Sverige är inget undantag utan här finns mycket el att spara, sannolikt större än i resten av EU men mindre än i USA. Förluster på ca 50% av den alstrade tryckluften är i paritet med tidigare angivna potentiella nivåer.

Read more »

Ansträngd energisituation i Sverige och Europa – rop på hjälp / nya idéer

Myndigheterna i Sverige och Europa letar lösningar och beskriver situationen som kraftigt ansträngd. ”Det finns risk att elen inte räcker i vinter. Situationen kan förbättras genom att minska och flytta användningen av el”, skriver Vinnova och Energimyndigheten i en gemensam utlysning. Enersize har pekat på lösningar då 10 % av industrins elförbrukning går åt till att generera tryckluft och 50% av denna förloras på olika sätt! Förlusten motsvarar 40 000 GWh/år bara i Europa – dvs elförbrukningen från ca 8 kärnkraftverk eller årsproduktionen från 10 000 vindkraftverk. Det är ett snabbt, enkelt och mycket kostnadseffektivt sätt att både minska och flytta användningen av el!

Read more »

Enersize tecknar avsiktsförklaring med amerikanska CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Företaget”) tecknar en avsiktsförklaring (“LOI”) med den amerikanska partnern CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) där CTRL Systems kommer att använda Enersizes SaaS-plattform för Compressed Air Services för att tillhandahålla energioptimering av industriell tryckluft till den nord- och centralamerikanska marknaden.

Read more »

ENERSIZE Oyj
c/o Enersize Advanced Research AB
Ideongatan 3B
223 62 Lund
Sweden

info@enersize.com

Sign up for our newsletter

© 2018 All rights reserved​

Enersize Advanced research AB