Varför tillåter man läckage i ett tryckluftssystem?

Mellan 30-50% av tryckluften produceras i regel i onödan. Vilken annan resurs hade man tillåtit liknande förluster?  Anledningen är att det flesta företag fortfarande inte är medvetna om den oerhörda mängd energi som krävs för att producera tryckluft. Därmed blir det svårt att förstå den verkliga kostnaden.  Många tror att de största kostnaderna ligger i kompressorer och torkar m.m. Det kan visserligen vara tal om miljonbelopp men är ändå endast 5-10% av totalkostnaden.  De få företag som har räknat på den verkliga kostnaden hamnar mellan 15-20 öre per kbm.  På årsbasis betyder det att 1 kubikmeter kostar mellan 70-100 tkr att producera.  Med det som bakgrund är det enkelt att räkna på besparingspotentialen baserat på er egen förbrukning.

Läckage är det största problemet i stort sett alla tryckluftssystem. Den goda nyheten är att det är också det problem som är enklast och mest lönsamt att åtgärda. Faktum är att om man håller läckagen under 5%, vilket är fullt möjligt med Enersize LEAQS system, så skulle man kunna köpa nya kompressorer varje år för att få ett perspektiv på det.

 Vad är verkningsgraden på tryckluft?

Bara 6-7% av tillförd energi förvandlas till användbar mekanisk kraft. Med det som bakgrund är det lättare att förstå att små reduktioner i tryckluftsförbrukningen innebär stora energibesparingar. Ett enda 1 mm läckage innebär drygt 7.000 kr i kostnad per år.  Gå ut i produktionen och lyssna på hur mycket pengar som försvinner i läckage.  Vilket annat område kan uppvisa jämförbar lönsamhet i att åtgärda?

Vilken återbetalningstid kan vi förvänta oss på investeringen?

Återbetalningstiden på åtgärderna ligger inom 6 månader. En besparing på 1,6 mkr med en återbetalningstid på 32 dagar är årets rekord.  Det beror kortfattat på två saker – tryckluft är extremt dyrt att producera och att kostnaderna för åtgärderna att lösa problemet är mycket låga.

Dokumenterade energibesparingar kräver ett system tillsammans med mätdata för att säkerställa både resultat och lönsamhet. Allt annat förblir teorier och önsketänkande.

Vi släpper kontinuerligt nya funktioner i LEAQS som ytterligare reducerar projekttid och kostnad.

Kan vi börja med att göra en mätning?

Hur mycket läcker ert system?  Vi kan hjälpa er med en tillfällig mätning för  att fastställa läckagevolymen och vad den kostar. Dom flesta blir förvånade över hur stor läckagevolymen är och hur driftsmönstret kan avslöja så många andra områden med potential. Vi har erfarenhet av över 9000 dokumenterade projekt och arbetar i ett system som tillgodoser det informationsbehov som krävs för att inte bara hitta läckage utan också få dom reparerade.

I Sverige representeras vi av Momentum Industrial och Caverion – Kontakta ditt närmaste kontor

Våra kunder innefattar flera av världens största företag inom nästan alla typer av industrier. I Sverige representeras vi av Momentum Industrial på över ett 30 tal orter och ett rikstäckande nätverk av servicepartners där Caverion går i täten.

Kontakta oss eller närmaste Momentum- eller Caverion-kontor för en närmare presentation om hur vi kan reducera er tryckluftsförbrukning och CO2 utsläpp.

Enersize LEAQS är världens mest använda system för läckagesökning för tryckluft och gaser, projektledning och reparation med över 9000 fullt dokumenterade projekt.

Erfarenhet och know-how från i princip alla typer av industrier ger oss möjligheten att ta ansvar för hela läckagekontroll processen. Från sökning tills dess att läckagen är reparerade och resultaten är fullständigt verifierade. I praktiken innebär det att vi reducerar projekttiden med flera månader. En enkel  kalkyl på vad era läckagekostnader är idag per månad och vad era egna resurser skulle kostar visar att vi kan genomföra projektet till en bråkdel av den egna kostnaden.  Läckande tryckluft är extremt dyrt så varför acceptera läckage i ett system när det kan åtgärdas inom en månad? Dessutom med ett bättre och mer bestående resultat. 

Enersize internationella nätverk av tryckluftsexpertis ger oss tillgång till problemlösningar baserat på senaste teknologi från hela världen som du som kund drar nytta utav. Tryckluft är ett komplext media att arbeta med om den skall produceras effektivt. De flesta företag nöjer sig med att konstatera att det fungerar utan större problem men man bör då veta att det sker  i regel till ett pris av 30-50% mer än vad som behövs.  Varför ger era konkurrenter den kostnadsfördelen?

Enersize LEAQS är tillgänglig som en mobilapp på Apple Appstore och Google Play. Appen kan köras i ett offline-läge så att full produktivitet möjliggörs även om internetuppkoppling saknas.

Er anläggning läcker nu, stora besparingar och en reduktion av CO2 utsläpp kan uppnås inom några få veckor.  Kontakta oss eller Momentum Industrial för ett förutsättningslöst möte så visar vi hur det går till.