Enersize brings forward publication of interim report for Q3 2021

Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) has decided to bring forward the publication of the interim report for the third quarter of 2021 due to previously announced rights issue and directed issue. The new date for publication is Thursday, November 11, 2021. The previously announced time was Thursday, November 18, 2021.

Enersize tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten avseende det tredje kvartalet 2021 med anledning av tidigare offentliggjord företrädesemission och riktad emission. Nytt datum för publicering är torsdagen den 11 november 2021. Tidigare aviserad tidpunkt var torsdagen den 18 november 2021.