Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Enersize Oyj

At the Extraordinary General Meeting of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) on 5 November 2021, the following resolutions were made. All resolutions were in accordance with the submitted proposals, which are described in detail in the documents of the Extraordinary General Meeting, kept available on the Company’s website, https://enersize.com.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Enersize Oyj

Vid extra bolagsstämma i Enersize Oyj (”Enersize” eller Bolaget”) den 5 november 2021 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://enersize.com.

Kommuniké från Enersize Abp:s (Oyj) extra bolagsstämma

Tisdagen den 30 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i Stockholm för Enersize Abp (Oyj)("Bolaget"). Vid den extra bolagstämman var totalt 1 aktieägare, 44 525 930 aktier och röster representerade. Närvarande var även styrelseordförande Anders Lundström, styrelseledamoten Thomas Bengtsson samt bolagets VD, Anders Sjögren. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Bemyndigande […]

Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp (Oyj)

Idag, den 29 maj 2020, hölls årsstämman för Enersize Abp (Oyj) (”Bolaget”). Vid stämman var 23 327 249 aktier och röster representerade. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt. Fastställande av bokslutet, räkenskapsårets förlust och dividendutdelning, beviljande av ansvarsfrihet Bolagstämman fastställde bokslutet för år 2019 och beslöt att […]