Kallelse till Enersize ordinarie bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp (“Enersize” eller “Bolaget”) kallas till ordinarie bolagsstämma (“bolagsstämman”) fredagen, den 9 juni kl. 13:00 (CET), plats: Enersize, Ideongatan 3B, Lund, Sverige.

Kallelse till Enersize Abp ordinarie bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp (“Enersize” eller “Bolaget”) kallas till ordinarie bolagsstämma (“bolagsstämman”) fredagen, den 3 juni kl. 13:00 (CET), plats: Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sverige.

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Notice to the Extraordinary General Meeting of Enersize Oyj

Notice is given to the shareholders of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) to the Extraordinary General Meeting (the “EGM”) to be held on Friday, 5 November 2021 at 1.00 p.m. (CET) at TM & Partners Advokatfirma KB, Jakobs torg 3, 111 52 Stockholm, Sweden.

Kallelse till Enersize Oyj extra bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Oyj (“Enersize” eller “Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma (“Extra bolagsstämman”) fredagen, den 5 november 2021 kl. 13:00 (CET), plats: TM & Partners Advokatfirma KB, Jakobs torg 3, 111 52 Stockholm, Sverige.

Kallelse till Enersize Abp:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 10 juni 2021 kl. 15.00 (CET) plats: Epicenter, adress Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm, Sverige. Registrering och utdelande av röstsedlar inleds kl. 14.30 (CET).

Kallelse till Enersize Abp extra bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 30 mars 2021 kl. 13.00 (CET), plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm, Sverige. Registrering och utdelande av röstsedlar inleds kl. 12.30 (CET).

Enersize presenterar kompletterande information avseende föreslagna beslut på ordinarie bolagsstämma

Enersize Oyj (”Enersize”) presenterar härmed kompletterande beslutsunderlag inför bolagets ordinarie bolagsstämma den 29 maj 2020. De kompletterande förslagen hänför sig till beslutspunkterna 10 och 12 på kommande ordinarie bolagsstämma. Se kallelse publicerad den 8 maj 2020 för ytterligare information relaterad till stämman. Fullständigt beslutsunderlag till ordinarie bolagsstämma finns även tillgängligt på Enersizes hemsida.

Kallelse till Enersize Abp:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp kallas till ordinarie bolagsstämma fredagen den 29 maj 2020 kl. 15.00 (CET) plats: Advokatfirman Nerpin, adress Birger Jarlsgatan 2, Stockholm, Sverige. Registrering och utdelande av röstsedlar inleds kl. 14.45 (CET).