Kallelse till Enersize Abp:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 10 juni 2021 kl. 15.00 (CET) plats: Epicenter, adress Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm, Sverige. Registrering och utdelande av röstsedlar inleds kl. 14.30 (CET).

Kommuniké från Enersize Abp:s (Oyj) extra bolagsstämma

Tisdagen den 30 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i Stockholm för Enersize Abp (Oyj)("Bolaget"). Vid den extra bolagstämman var totalt 1 aktieägare, 44 525 930 aktier och röster representerade. Närvarande var även styrelseordförande Anders Lundström, styrelseledamoten Thomas Bengtsson samt bolagets VD, Anders Sjögren. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Bemyndigande […]

Kallelse till Enersize Abp extra bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 30 mars 2021 kl. 13.00 (CET), plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm, Sverige. Registrering och utdelande av röstsedlar inleds kl. 12.30 (CET).

Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp (Oyj)

Idag, den 29 maj 2020, hölls årsstämman för Enersize Abp (Oyj) (”Bolaget”). Vid stämman var 23 327 249 aktier och röster representerade. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt. Fastställande av bokslutet, räkenskapsårets förlust och dividendutdelning, beviljande av ansvarsfrihet Bolagstämman fastställde bokslutet för år 2019 och beslöt att […]

Enersize presenterar kompletterande information avseende föreslagna beslut på ordinarie bolagsstämma

Enersize Oyj (”Enersize”) presenterar härmed kompletterande beslutsunderlag inför bolagets ordinarie bolagsstämma den 29 maj 2020. De kompletterande förslagen hänför sig till beslutspunkterna 10 och 12 på kommande ordinarie bolagsstämma. Se kallelse publicerad den 8 maj 2020 för ytterligare information relaterad till stämman. Fullständigt beslutsunderlag till ordinarie bolagsstämma finns även tillgängligt på Enersizes hemsida.

Kallelse till Enersize Abp:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp kallas till ordinarie bolagsstämma fredagen den 29 maj 2020 kl. 15.00 (CET) plats: Advokatfirman Nerpin, adress Birger Jarlsgatan 2, Stockholm, Sverige. Registrering och utdelande av röstsedlar inleds kl. 14.45 (CET).