Enersize ingår vinstdelningsavtal med skånsk livsmedelsproducent kring energioptimering av tryckluft

Enersize har slutit ett 3-årigt vinstdelningsavtal kring energioptimering av tryckluft med en skånsk livsmedelsproducent. Enersize installerar sin delvis patenterade, världsunika mjukvarulösning Compressed Air Services (CAS) som stöd för optimeringsarbetet. Genom kontinuerlig övervakning av tryckluftssystemet och analys i molnet ger CAS beslutsstöd för robust och energioptimerad tryckluft. Det direkta ordervärdet beräknas till ca 600kSEK över 3 år.

Enersize – Ny order och fördjupat engagemang med Scania

Enersize har fått en ny order som fördjupar samarbetet mellan bolagen. Uppdraget kommer genomföras omgående och förväntas leda till lösningar och handlingsplaner för vidare förbättringar inom Scania. Ordern är en följd av tidigare avtal och samarbete. Ordervärdet initialt är ca 100kSEK.

Grönt ljus från Vinnova att starta projekt som sparar el i skånsk industri

Tillsammans med Enersize har IUC Syd (industriellt utvecklingscentrum i Skåne) nyligen blivit beviljade pengar från Vinnova för att starta ett projekt i syfte att spara energi i skånska små- och medelstora industrier. Totalt tog Vinnova emot 87 ansöknignar. Av dessa fick 31 ansökningar grönt ljus, däribland en ansökan från IUC Syd och Enersize.

Scania beställer hårdvara till sin anläggning i Södertälje

Nasdaq First North-listade Enersize meddelar att Scania har beställt ytterligare komponenter till sin anläggning i Södertälje. Ordervärdet är begränsat till under 100 tkr, men det är en viktig indikator och bekräftar att det finns ett stort intresse från Scania att fortsätta och utvidga samarbetet som avser att spara pengar genom att hitta energibesparingar i Scanias omfattande tryckluftssystem.

Scania orders hardware for its facility in Södertälje

Nasdaq First North-listed Enersize announces that Scania has ordered additional components for its facility in Södertälje. The order value is limited to less than SEK 100,000, but it is an important indicator and confirms that there is great interest from Scania to continue and expand the collaboration that aims to save money by finding energy savings in Scania’s comprehensive compressed air system.

Scania extends and expands pilot project with Enersize

Scania has extended and expanded its agreement with Nasdaq First North-listed Enersize Advanced Research AB. In the extended pilot agreement, Enersize helps the truck giant save money by finding energy savings in Scania’s comprehensive compressed air system. The agreement is extended by twelve months and in parallel Enersize and Scania intend to start joint development projects during the autumn of 2022.

Scania förlänger och utvidgar pilotprojekt med Enersize

Scania har förlängt och utvidgat sitt avtal med Nasdaq First North-listade Enersize Advanced Research AB. I det förlängda pilotavtalet hjälper Enersize lastbilsjätten med att spara pengar genom att hitta energibesparingar i Scanias omfattande tryckluftssystem. Avtalet förlängs med tolv månader och parallellt avser Enersize och Scania att starta gemensamma utvecklingsprojekt under hösten 2022.

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Första ASEAN-ordern för Enersize – Får order från PT Cicor Panatec i Indonesien

Enersize Advanced Research AB har fått en order från det indonesiska företaget PT Cicor Panatec. Ordern gäller systemanalys och utrustning som används tillsammans med Enersizes Software-as-a-Service-plattform Compressed Air Services för energioptimering av industriell tryckluft. Ordervärdet uppgår initialt till motsvarande cirka 200 000 SEK (ca. 20 000 EUR), och kan sedan utökas till Enersize helhetslösning.