Scania beställer hårdvara till sin anläggning i Södertälje

Nasdaq First North-listade Enersize meddelar att Scania har beställt ytterligare komponenter till sin anläggning i Södertälje. Ordervärdet är begränsat till under 100 tkr, men det är en viktig indikator och bekräftar att det finns ett stort intresse från Scania att fortsätta och utvidga samarbetet som avser att spara pengar genom att hitta energibesparingar i Scanias omfattande tryckluftssystem.

Scania orders hardware for its facility in Södertälje

Nasdaq First North-listed Enersize announces that Scania has ordered additional components for its facility in Södertälje. The order value is limited to less than SEK 100,000, but it is an important indicator and confirms that there is great interest from Scania to continue and expand the collaboration that aims to save money by finding energy savings in Scania’s comprehensive compressed air system.

Scania extends and expands pilot project with Enersize

Scania has extended and expanded its agreement with Nasdaq First North-listed Enersize Advanced Research AB. In the extended pilot agreement, Enersize helps the truck giant save money by finding energy savings in Scania’s comprehensive compressed air system. The agreement is extended by twelve months and in parallel Enersize and Scania intend to start joint development projects during the autumn of 2022.

Scania förlänger och utvidgar pilotprojekt med Enersize

Scania har förlängt och utvidgat sitt avtal med Nasdaq First North-listade Enersize Advanced Research AB. I det förlängda pilotavtalet hjälper Enersize lastbilsjätten med att spara pengar genom att hitta energibesparingar i Scanias omfattande tryckluftssystem. Avtalet förlängs med tolv månader och parallellt avser Enersize och Scania att starta gemensamma utvecklingsprojekt under hösten 2022.

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Första ASEAN-ordern för Enersize – Får order från PT Cicor Panatec i Indonesien

Enersize Advanced Research AB har fått en order från det indonesiska företaget PT Cicor Panatec. Ordern gäller systemanalys och utrustning som används tillsammans med Enersizes Software-as-a-Service-plattform Compressed Air Services för energioptimering av industriell tryckluft. Ordervärdet uppgår initialt till motsvarande cirka 200 000 SEK (ca. 20 000 EUR), och kan sedan utökas till Enersize helhetslösning.

Enersize erhåller order på utrustning från koreansk partner

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Bolaget”) har erhållit en order från sin nya sydkoreanska partner Das Korea 다스코리아㈜ (“Das Korea”) för utrustning som används tillsammans med Enersizes Software-as-a-Service (“SaaS”) plattform Compressed Air Services för energioptimering av industriell tryckluft. Ordervärdet uppgår till ca. 13 000 EUR, och beställningen är ett av de första stegen ny partner till Enersize behöver ta under onboardingprocessen.

Enersize receives order for equipment from Korean partner

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) has received an order from its new South Korean partner Das Korea 다스코리아㈜ (“Das Korea”) for equipment to be used with Enersize’s Software-as-a-Service (“SaaS”) platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value amounts to EUR 13,000 and the order is one of the initial steps a new partner of Enersize needs to take during the onboarding process.

Enersize agrees with Scania on extension of pilot project

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or “the Company”) announces that the Company has agreed on an extension of ongoing pilot projects with Scania Industrial Maintenance AB (“Scania”). The agreement entails an extension of the collaboration, which may include various forms of development projects, and that Scania evaluates more of Enersize’s products.

Enersize avtalar med Scania om förlängning av pilotprojekt

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget avtalat om en förlängning av pågående pilotprojekt med Scania Industrial Maintenance AB (“Scania”). Avtalet innebär en förlängning av samarbetet som kan komma att innefatta olika former av utvecklingsprojekt samt att Scania utvärderar fler av Enersizes produkter.