Anders Lif accelererar sälj- och marknadsarbetet på Enersize

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anders Lif tar över rollen som Sälj- och Marknadschef. Anders har arbetat med Bolagets sälj- och marknadsstrategi sedan ett par månader och har därmed en god inblick i Bolagets situation. När Bolaget nu accelererar strategin mot återkommande intäkter från mjukvarulicenser och skalbar internationalisering genom ett stärkt partner-nätverk så är det naturligt att låta Anders Lif leda förändringsarbetet i rollen som ny sälj- och marknadschef.

Anders Lif accelerates sales and marketing at Enersize

Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) announces today that Anders Lif will take over the role of Head of Sales and Marketing with immediate effect. Anders has been working with the Company’s sales and marketing strategy for a couple of months and therefore has a good insight into the Company’s direction. It is therefore logical to have Anders take on the role of Head of Sales and Marketing as the Company now accelerates its strategy towards recurring revenues from software licenses and scalable internationalization through a strengthened partner network.

Förändringar i Enersizes styrelse och ledning

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att bolagets styrelse idag utsett en ny ordförande, Anders Lundström, samt att avgående ordförande, Thomas Bengtsson, tar plats i ledningsgruppen som interims-CFO.

Ändringar i Enersize Oyj’s styrelse

Enersize Oyj (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar idag att Christian Merheim på egen begäran lämnar styrelsen till årsskiftet. Christian kommer fortsättningsvis verka i en roll som rådgivare till Bolaget.

Anders Lundström is proposed as a new board member of Enersize

On September 24, 2019, an Extraordinary General Meeting will be held at Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”). In accordance with paragraph 6 of the notice convened on September 3, 2019, it is proposed to this Extraordinary General Meeting that a fifth member of the Board be newly elected to the Board. Enersize today announces that Anders Lundström is proposed to be elected as a new ordinary Board member for the Company.

Anders Lundström föreslås som ny styrelseledamot i Enersize

Den 24 september 2019 hålls en extra bolagsstämma i Enersize Oyj (“Enersize” eller “Bolaget”). Till denna extra bolagsstämma föreslås, enligt punkt 6 i kallelse publicerad den 3 september 2019, att en femte styrelseledamot nyväljs till styrelsen. Enersize meddelar idag att Anders Lundström föreslås att väljas in som ny ordinarie styrelseledamot för Bolaget.

Enersize recruits regional sales manager

This is a translation of previously released news. Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) today announces that the Company has recruited Jonas Englund, who will work as regional sales manager, based in Sweden. Jonas starts his employment with immediate effect and will work closely with Caverion Sverige AB and Momentum Industrial AB in order to develop the license business but will also in the short-term accelerate direct sales.

Enersize anställer regionansvarig säljare

Enersize Oyj (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget rekryterat Jonas Englund som kommer att arbeta som regionansvarig säljare baserad i Sverige. Jonas påbörjar sin anställning omgående och kommer att arbeta nära Caverion Sverige AB och Momentum Industrial AB för att utveckla licensaffären långsiktigt samt på kort sikt accelerera direktförsäljningen.