Enersize appoints temporary finance function

Nasdaq First North-listed Enersize – which develops and delivers smart software, tools and services to enable energy optimization of industrial compressed air systems – appoints Thomas Bengtsson, former Chairman of the Board and interim CFO of the company, through an outsourced solution for the company’s finance function.

Enersize tillsätter tillfällig finansfunktion

Nasdaq First North-listade Enersize – som utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem – tillsätter Thomas Bengtsson, tidigare styrelseordförande och interim-CFO i bolaget, genom en outsourcad lösning för bolagets finansfunktion.

Anders Lif accelererar sälj- och marknadsarbetet på Enersize

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anders Lif tar över rollen som Sälj- och Marknadschef. Anders har arbetat med Bolagets sälj- och marknadsstrategi sedan ett par månader och har därmed en god inblick i Bolagets situation. När Bolaget nu accelererar strategin mot återkommande intäkter från mjukvarulicenser och skalbar internationalisering genom ett stärkt partner-nätverk så är det naturligt att låta Anders Lif leda förändringsarbetet i rollen som ny sälj- och marknadschef.

Anders Lif accelerates sales and marketing at Enersize

Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) announces today that Anders Lif will take over the role of Head of Sales and Marketing with immediate effect. Anders has been working with the Company’s sales and marketing strategy for a couple of months and therefore has a good insight into the Company’s direction. It is therefore logical to have Anders take on the role of Head of Sales and Marketing as the Company now accelerates its strategy towards recurring revenues from software licenses and scalable internationalization through a strengthened partner network.

Förändringar i Enersizes styrelse och ledning

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att bolagets styrelse idag utsett en ny ordförande, Anders Lundström, samt att avgående ordförande, Thomas Bengtsson, tar plats i ledningsgruppen som interims-CFO.