Kallelse till Enersize ordinarie bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp (“Enersize” eller “Bolaget”) kallas till ordinarie bolagsstämma (“bolagsstämman”) fredagen, den 9 juni kl. 13:00 (CET), plats: Enersize, Ideongatan 3B, Lund, Sverige.

Enersize – EPHIA ansökan beviljad av Energimyndigheten

Statens energimyndighet beviljar Enersize Advanced Research AB stöd motsvarande 80 procent av stödgrundande kostnader, dock högst 240 000 kronor. Stödet lämnas för genomförande av projektet EPHIA – Enersize Polen Holland Innovations Acceleration under tiden 2023-05-22 – 2024-06-28. Projektet genomförs inom ramen för programmet Global Innovation Accelerator. Beslutet fattas med stöd av förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

Enersize – Ny utbildning av Q+professionals

Enersize kommer i kommande vecka utbilda ytterligare sex Q+professionals i norra Sverige i en satsning mot optimeringsstöd till sina industrikunder och i samarbete med partners.

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att offentliggörandet av årsredovisningen för 2022 flyttas till den 10 maj 2023.

Enersize Oyj meddelar att arbetet med revisionsberättelsen har dragit ut på tiden, längre än väntat, och därför väljer bolaget i samråd med KPMG (fi) att skjuta upp offentliggörandet av årsredovisningen till den 10 maj. För mer information om Enersize, vänligen kontakta: Johan Olson, VDTelefon: +46 705 424600E-post: johan.olson@enersize.com Om Enersize Enersize utvecklar och levererar smart programvara, […]

Enersize – Sista platsen kvar i projektet ISAVE

Tillsammans med Enersize driver #IUCSyd ett Vinnova projekt finansierat av Vinnova som syftar till att sänka industrins energiförbrukning & elkostnader genom analys och optimering av industrins tryckluftssystem. En smartare produktion, utan eltjuvar och spill, gynnar även klimatet genom en mer hållbar produktion.