Enersize Oyj årsredovisning 2022 är publicerad

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag publicerat bolagets årsredovisning för 2022 på Bolagets webbplats enersize.com, och årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

Enersize Oyj årsredovisning 2021 är publicerad

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag publicerat bolagets årsredovisning för 2021 på Bolagets webbplats enersize.com, och årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

Enersize offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Enersize Oyj (“Enersize”) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska respektive finska och finns tillgänglig som bifogad fil. Årsredovisningen finns även tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com).

Offentliggör årsredovisning samt handlingar inför årsstämma

Enersize Oyj (“Enersize”) meddelar idag att bolagets reviderade årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser (verksamhetsberättelse) och styrelsens förslag på ny revisor inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.enersize.com) samt finns även bifogade med detta pressmeddelande. Handlingarna kan även beställas från bolaget. Årsstämma hålles den 26 april 2018 kl. 13.00 (EET) i Tekniskas Salar, adress Eerikinkatu 2, våning 6, Helsingfors, Finland.