Enersize publishes Interim Report for the first quarter of 2021

Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) hereby submits a quarterly report for the period January – March 2021 and can report sales of EUR 72,248 to the Group, compared with EUR 53,902 for the corresponding to the period 2020. Please note that this is not a financial report but a summary of the most significant events during the past quarter. In accordance with the requirements of the Nasdaq Stockholm First North Growth Market’s regulations, Enersize publishes financial reports on a half-year and full-year basis.

Enersize publicerar kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2021

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden januari – mars 2021 och kan för koncernen redovisa försäljning på 72 248 EUR, att jämföra med 53 902 EUR för motsvarande period 2020. Vänligen notera att detta inte är en finansiell rapport utan en sammanställning av de mest väsentliga händelserna under det gångna kvartalet. I enlighet med kraven i Nasdaq Stockholm First North Growth Markets regelverk publicerar Enersize finansiella rapporter på halv- och helårsbasis.

Enersize Oyj: Kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2020

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden januari – mars 2020 och kan visa på ökande orderingång. Vänligen notera att detta inte är en finansiell rapport utan framför allt en sammanställning av de mest väsentliga händelserna under det gångna kvartalet. I enlighet med kraven i Nasdaq Stockholm First North Growth Markets regelverk släpper Enersize finansiella rapporter på halv- och helårsbasis.

Enersize Oyj: Kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2019

Enersize Oyj (“Enersize”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden januari – mars 2019. Vänligen notera att detta inte är en finansiell rapport utan en sammanställning av de mest väsentliga händelserna under det gångna kvartalet. I enlighet med kraven i Nasdaq Stockholm First Norths regelverk släpper Enersize finansiella rapporter på halv- och helårsbasis.

Enersize Oyj: Kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2018

Enersize Oyj (“Enersize”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden januari – mars 2018. Vänligen notera att detta inte är en finansiell rapport utan en redogörelse av de mest väsentliga händelserna under det gångna kvartalet. I enlighet med kraven i Nasdaq Stockholm First Norths regelverk släpper Enersize finansiella rapporter på halv- och helårsbasis.