Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Enersize Oyj (”Enersize” eller “Bolaget”) avlägger härmed delårsrapport avseende perioden januari-september 2022 samt det tredje kvartalet 2022. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida enersize.com.

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Enersize Q3 2021 Company Brief

Enersize Oyj’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3 2021 company brief originally published in Swedish on November 11, 2021, with title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021”.

Enersize Oyj: Kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2020

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden januari – september 2020 och kan för koncernen redovisa försäljning på 142 379 EUR för perioden. Försäljningen för det tredje kvartalet uppgår till 53 094 EUR att jämföra med ca 133 000 EUR motsvarande period 2019. Vänligen notera att detta inte är en finansiell rapport utan en sammanställning av de mest väsentliga händelserna under det gångna kvartalet. I enlighet med kraven i Nasdaq Stockholm First North Growth Markets regelverk släpper Enersize finansiella rapporter på halv- och helårsbasis.

Enersize Oyj: Interim Report for the third quarter of 2020

Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) hereby submits the interim report for the period January – September 2020 and can report sales of 142,379 EUR for the period for the group. Sales for the third quarter amount to 53,094 EUR, compared with approximately 133,000 EUR in the corresponding period in 2019. Please note that this is not a financial report but a compilation of the most significant events during the past quarter. In accordance with the requirements of Nasdaq Stockholm First North Growth Markets regulations, Enersize releases financial reports on a half-year and full-year basis.

Enersize Oyj Interim Report for the third quarter of 2019

Enersize hereby presents the interim report for the period July – September 2019 and can show increasing turnover. Please note that this is not a financial report but primarily a summary of the most significant events during the past quarter. In information with the requirements of the Nasdaq Stockholm First North Growth Markets regulations, Enersize releases financial reports on a half- and full-year basis.

Enersize Oyj: Kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2019

Enersize Oyj (“Enersize” eller “Bolaget”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden juli – september 2019 och kan visa på ökande omsättning. Vänligen notera att detta inte är en finansiell rapport utan framför allt en sammanställning av de mest väsentliga händelserna under det gångna kvartalet. I enlighet med kraven i Nasdaq Stockholm First North Growth Markets regelverk släpper Enersize finansiella rapporter på halv- och helårsbasis.

Enersize Oyj: Kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2018

Enersize Oyj (“Enersize”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden januari – september 2018. Vänligen notera att detta inte är en finansiell rapport utan en sammanställning av de mest väsentliga händelserna under det gångna kvartalet. I enlighet med kraven i Nasdaq Stockholm First Norths regelverk släpper Enersize finansiella rapporter på halv- och helårsbasis.

Summary of Enersize Interim Overview for the Third Quarter of 2017 in English.

This is an unofficial summarized translation of the quarterly overview for the period July-September 2017 in English. For the full overview please see the official Swedish version. Please note that the Q3 overview released by Enersize in Swedish is not a financial report but a description of the most significant events of the past quarter. In accordance with requirements of Nasdaq First North’s rules, Enersize releases financial reports in Swedish on half- and full-year basis.