Enersize Q4 2021 Company Brief

Enersize Oyj’s Q4 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q4 2021 company brief originally published in Swedish on March 10, 2022, with the title “Enersize offentliggör bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2021”.

Enersize Q4 2020 Company Brief

Enersize Oyj’s Q4 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q4 report originally published in Swedish on March 19, 2020, with title “Enersize offentliggör bokslutskommuniké”.

Enersize offentliggör bokslutskommuniké

Enersize Oyj (”Enersize” eller “Bolaget”) avlägger härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2020 samt det fjärde kvartalet 2020. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Bolagets hemsida enersize.com.

Enersize Q4 2019 Company Brief

The Q4 company brief can be found on enersize.com. It is a translation of selected parts of the Q4 report originally published in Swedish on March 20, 2019, with title “Enersize offentliggör bokslutskommuniké”.

Enersize offentliggör bokslutskommuniké

Enersize Oyj (“Enersize”) avlägger härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2019 samt det fjärde kvartalet 2019. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Enersizes hemsida (https://enersize.com/).

Enersize offentliggör bokslutskommuniké

Enersize Oyj (“Enersize”) avlägger härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2018 samt det fjärde kvartalet 2018. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com) samt som bifogad fil.

Enersize Oyj: Offentliggörande av bokslutskommuniké

Enersize Oyj (“Enersize”) publicerar härmed bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com) samt som bifogad fil.