Enersize Oyj årsredovisning 2022 är publicerad

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag publicerat bolagets årsredovisning för 2022 på Bolagets webbplats enersize.com, och årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Enersize Oyj (”Enersize” eller “Bolaget”) avlägger härmed delårsrapport avseende perioden januari-september 2022 samt det tredje kvartalet 2022. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida enersize.com.

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Enersize offentliggör halvårsrapport 2022

Enersize Oyj (”Enersize” eller “Bolaget”) avlägger härmed halvårsrapport avseende perioden januari-juni 2022 samt det andra kvartalet 2022. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida enersize.com.

Enersize H1 2022 company Brief

Enersize’s H1 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the H1-report originally published in Swedish on August 25, 2022, with the title “Enersize offentliggör halvårsrapport 2022”.