Enersize – Ny kundgrupp öppnar nya möjligheter

Under våren meddelade Enersize att man beviljats stöd i form av affärsutveckling med kompetensuppdatering. Som ett resultat av detta har en ny kundgrupp identifierats och ett kompletterande område tydliggjorts. Under sommaren har ett första kundcase genomförts med fokus på energigenomlysning av mer än bara tryckluft. Resultatet faller väldigt väl in i kommande lansering av den nya och mycket bredare Q+moni monitoreringslösningen och spås en mycket positiv utveckling.

Enersize – Bättre besparingar – Ökade intäkter

Enersize har sedan i våras arbetat med en livsmedelsproducent i Södra Sverige med vinstdelningsavtal. Vid senaste avstämningen som skedde i veckan är resultatet mycket positivt även om det finns mer att göra.

Rättelse: Enersize offentliggör halvårsrapport 2023

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA HALVÅRET 2023 Med ”Bolaget” eller ”Enersize” avses Enersize Oyj med det finska organisationsnumret 2317518-8, Enersize Advanced Research AB med det svenska organisationsnumret 559133-6846 eller kollektivt Enersize Group. Med ”First North” avses Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Enersize offentliggör halvårsrapport 2023

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA HALVÅRET 2023 Med ”Bolaget” eller ”Enersize” avses Enersize Oyj med det finska organisationsnumret 2317518-8, Enersize Advanced Research AB med det svenska organisationsnumret 559133-6846 eller kollektivt Enersize Group. Med ”First North” avses Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Enersize – EPHIA uppdatering

Statens energimyndighet beviljade Enersize Advanced Research AB stöd i våras för genomförande av projektet EPHIA – Enersize Polen Holland Innovations Acceleration under tiden 2023-05-22 – 2024-06-28. Projektet genomförs inom ramen för programmet Global Innovation Accelerator. Under sommaren har Business Sweden och Enersize gemensamt haft workshops och möten för att dra upp expansionsplaner för Enersize.

Enersize – summerar sommarens aktiviteter

Under sommaren och slutet på våren har vi genomfört flera kundarbeten, breddat vårt erbjudande, uppdaterat tekniken och värvat viktiga personella resurser. Samtidigt har Enersize genomgått en stor organisatorisk förändring, som tidigare aviserats, och vi har tagit många steg mot en kommersiell organisation där kundernas behov ligger i fokus.