Ändring av antalet aktier i Enersize Oyj

I samband med den nyligen genomförda fullt garanterade företrädesemissionen ingick Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) garantiavtal med ett antal kvalificerade investerare. Två av garanterna har nu valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Styrelsen har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 5 november 2021 beslutat om en riktad emission av totalt 4 999 999 aktier i Bolaget, och teckningskursen har fastställts till 0,12 SEK.

Som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 12 oktober 2021 har Bolaget tidigare ingått garantiavtal med investerare i den riktade emissionen som genomfördes i samband med den nyligen avslutade företrädesemissionen. I enlighet med ingångna garantiavtal hade garanterna möjlighet att välja att erhålla garantiersättning, som uppgick till 10 procent av garantibeloppet, i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Två garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 november 2021, om en riktad emission av totalt 4 999 999 aktier i Bolaget för att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna i enlighet med ingångna garantiavtal. Teckningskursen har fastställts av styrelsen till 0,12 SEK per aktie, vilket motsvarar kursen i de nyligen genomförda emissionerna, och där hänsyn tagits till den gällande marknadssituationen. Aktieteckningspriset kommer att kvittas mot beloppet av garantiavgiften.

Som kommunicerats via pressmeddelande den 3 december 2021 ökade antalet aktier i Bolaget med 233 773 852 aktier till totalt 467 547 705 aktier efter genomförd företrädesemission och riktad emission. Genom den nu beslutade riktade emissionen till garanter ökar antalet aktier i Bolaget till 472 547 704 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1 procent.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS