150 150 Enersize

Ändringar i Enersize Oyj’s styrelse

Enersize Oyj (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar idag att Christian Merheim på egen begäran lämnar styrelsen till årsskiftet. Christian kommer fortsättningsvis verka i en roll som rådgivare till Bolaget.

”I och med förstärkningen av styrelsen med Martin Sturesson och nu nyligen Anders Lundström har Enersize en långsiktigt stabil grund för det fortsatta styrelsearbetet. I valet mellan att fördela min tid mellan rådgivning till Enersize i operativa frågor eller att sitta kvar på en styrelsepost så ser jag att jag kan tillföra bolaget betydligt större värde som rådgivare. Det kommer att bli väldigt roligt att få fortsätta arbeta tätt med Anders Sjögren och Thomas Bengtsson i denna roll och jag ser en spännande utveckling framför mig för Enersize under 2020.”, säger Christian Merheim

”Jag vill tacka Christian för hans tid och engagemang i bolagets styrelse där han i många lägen varit helt avgörande för att föra bolaget framåt. En stor del av hans arbete i styrelsen har varit investerarrelationer som jag och Anders Sjögren gemensamt tagit över huvudansvaret för. Att Christian fortsätter som rådgivare till bolaget glädjer mig och visar på hans fortsatt starka engagemang i Enersize. Jag och Anders ser fram emot att få arbeta med Christian i hans nya roll framöver.”, säger Thomas Bengtsson, Styrelsens ordförande