enersize-logo 300

Ansträngd energisituation i Sverige och Europa – rop på hjälp / nya idéer

Myndigheterna i Sverige och Europa letar lösningar och beskriver situationen som kraftigt ansträngd. ”Det finns risk att elen inte räcker i vinter. Situationen kan förbättras genom att minska och flytta användningen av el”, skriver Vinnova och Energimyndigheten i en gemensam utlysning. Enersize har pekat på lösningar då 10 % av industrins elförbrukning går åt till att generera tryckluft och 50% av denna förloras på olika sätt! Förlusten motsvarar 40 000 GWh/år bara i Europa – dvs elförbrukningen från ca 8 kärnkraftverk eller årsproduktionen från 10 000 vindkraftverk. Det är ett snabbt, enkelt och mycket kostnadseffektivt sätt att både minska och flytta användningen av el!

Industrin kan snabbt minska elförbrukningen med 5-10% genom optimering av tryckluft och därmed snabbt bidra till att minska och flytta elförbrukningen i både Sverige och Europa.

– Energieffektivisering är det i särklass snabbaste sättet att få ner elpriserna i Europa och södra Sverige. Om hela Europa skulle minska efterfrågan på el med 5 procent skulle priserna i elområde 3 vara på ungefär samma nivå som hösten 2021, alltså innan Rysslands invasion av Ukraina”, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk.

Inte nog med att åtgärder skulle minska behoven utan med rätt övervakning och långsiktighet kan tryckluft skapas och lagras vid tillfällen då det är bäst ur samhällsperspektiv. Det förutsätter dock läckfria system och smart hantering. Enersize är inte bara experter på analys och åtgärder inom tryckluft utan har också under långt tid arbetat med övervakande och planerande system som bidrag till en jämnare och mer effektiv användning av tryckluft i industrin.

”–Besparingspotentialen från energioptimering av industriell tryckluft är gigantisk, säger Anders Sjögren”, vd på Enersize – ett Finsk-Svenskt noterat bolag som specialiserat sig på energioptimering av tryckluft.

Vinnova och Energimyndigheten skriver i sin utlysning från den 10 oktober i år;

” Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker i vinter. Situationen kan förbättras genom att minska och flytta användningen av el. En minskad elanvändning leder direkt till lägre kostnader för hushåll och företag. Det leder dessutom till minskad efterfrågan och elpriserna sjunker. När vi använder mindre el vid rätt tid på dygnet avlastar vi dessutom elsystemet och risken för elavbrott minskar.”

Genom energioptimering av industriell tryckluft kan man med dagens kostnadseffektiva kommunikation och sensorteknik identifiera och åtgärda huvuddelen av förlusterna på ett snabbt, lönsamt och ganska okomplicerat sätt. En kombination av kontinuerlig datainsamling, molnbaserad analys, automatiserade beslutsunderlag och hyperspecialiserade projektverktyg, instrument och processer möjliggör för tryckluftsspecialister att snabbt leverera kraftiga besparingar hos de flesta tryckluftsintensiva industriföretag på bara några månader.

”- Hos de flesta företag är detta en outnyttjad källa till besparingar som i stället kan bidrag till ökad konkurrenskraft, billigare produktion samt långsiktig hållbarhet och förbättrad miljö” fortsätter VD Anders Sjögren på Enersize.

I takt med att allt mer fokus läggs på energibesparingar satsar Enersize nu på att lägga om hela verksamhetens fokus till att bistå industrin med den teknologi och expertis som bolaget arbetat fram. I fyra steg kan man gå från stora förluster till i princip inga och med löpande kontroll hålla nere och planera förbrukningen till gagn för såväl kunden självt som för samhället.

”-Vi ser en tydlig ökning i förfrågningar från inte bara Sverige och Finland utan från hela världen. Det är positivt och vi rustar oss för att kunna hantera kunder på ett snabbt och effektivt sätt så att vi och de når framgång så snart det är möjlig. Normalt kan en kund se signifikanta resultat redan efter 3-4 månader och vi har full potential i affären på 1-5 år.”, säger Anders Sjögren, VD, Enersize Oyj

Bara i år har Enersize hjälpt företag i en rad olika branscher så som livsmedels-, bygg-, fordons- och tillverkningsindustrin. Vi ser ett tydligt ökat intresse och vi genomför löpande initiala analyser hos dessa kunder. Vår modell bygger dock på långsiktiga och stabila relationer med våra kunder så att de får en besparings som är varaktig. Försäljningsprocessen är därför så kallat baktung vilket innebär att den initiala affären är en liten del av helheten som Enersize erbjuder sina kunder. Tillsammans skapar vi en varaktig och kontrollerad miljö som sparar stora summor och miljön.

Fun facts:

  • Bara inom EU används 80 TWh till tryckluft (Fraunhofer Institut Stuttgart, DE)
    • Motsvarar en förlust på 40 TWh
    • Vilket motsvarar åtta kärnkraftverk
  • Oberoende forskning i USA, Australien och Europa (Radgen, Peter. (2001). Compressed air systems in the European Union) har visat att 4 till 5 % av den globala elförbrukningen tas upp av tryckluft.
  • Årliga totala potentialen för tryckluftsbesparingar är sammantaget 233 TWh globalt.

Vinnova och Energimyndighetens utlysningar kan man läsa mer om på deras hemsidor
www.vinnova.se
www.energimyndigheten.se

Energisforsk rapport kan läsas här;
https://energiforsk.se/nyhetsarkiv/pressmeddelande-minskad-elforbrukning-kan-halvera-elpriserna/

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS