Åtta kärnkraftverk – upp i luft!

10 % av industrins elförbrukning går åt till att generera tryckluft och 50% av denna förloras på olika sätt. Förlusten motsvarar 2 400 GWh/år bara i Sverige – dvs elförbrukningen hos 480 000 hushåll eller årsproduktionen från 600 vindkraftverk (eller kärnkraftverket Barsebäck innan det stängdes). Med snabba insatser kan det vara löst före jul!

Industrin kan snabbt minska elförbrukningen med upp till 5% genom energioptimering av tryckluft och därmed snabbt bidra till sänkta elpriser i både Sverige och Europa.

” – Energieffektivisering är det i särklass snabbaste sättet att få ner elpriserna i Europa och södra Sverige. Om hela Europa skulle minska efterfrågan på el med 5 procent skulle priserna i elområde 3 vara på ungefär samma nivå som hösten 2021, alltså innan Rysslands invasion av Ukraina”, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk.

Slutsatsen är att energieffektivisering är den metod som skulle minska elpriserna snabbast och mest. Under 2022 skulle elpriserna i elområde 3 minska med nästan en tredjedel och med cirka 40 procent till 2025, jämfört med om ingen effektivisering görs.

Som jämförelse skulle ökad elproduktion från kol, olja och befintlig kärnkraft bara ha marginella effekter på elpriset i elområde 3.

En fullständig rapport av studien publicerades den 18 september 2022 på Energiforsk.se.

”–Besparingspotentialen från energioptimering av industriell tryckluft är gigantisk, säger Anders Sjögren”, vd på Enersize – ett Finsk-Svenskt noterat bolag som specialiserat sig på energioptimering av tryckluft.

Genom energioptimering av industriell tryckluft kan man med dagens kostnadseffektiva kommunikation och sensorteknik identifiera och åtgärda huvuddelen av dessa förluster på ett snabbt, lönsamt och ganska okomplicerat sätt. En kombination av kontinuerlig datainsamling, molnbaserad analys, automatiserade beslutsunderlag och hyperspecialiserade projektverktyg, instrument och processer möjliggör för tryckluftsspecialister att snabbt leverera kraftiga besparingar hos de flesta tryckluftsintensiva industriföretag på bara några månader.

”- Hos de flesta företag är detta en outnyttjad källa till besparingar som i stället kan bidrag till ökad konkurrenskraft, billigare produktion samt långsiktig hållbarhet och förbättrad miljö” fortsätter VD Anders Sjögren på Enersize.

Fun facts:

  • Bara inom EU används 80 TWh till tryckluft (Fraunhofer Institut Stuttgart, DE)
    • Motsvarar en förlust på 40 TWh
    • Vilket motsvarar åtta kärnkraftverk
  • Oberoende forskning i USA, Australien och Europa har visat att 4 till 5 % av den globala elförbrukningen tas upp av tryckluft. (Radgen, Peter. (2001). Compressed air systems in the European Union)
  • Årliga totala potentialen för tryckluftsbesparingar är sammantaget 500 TWh globalt.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Läs mer »

NEWS