Avtalförhandlingar med kinesiska energieffektiviseringsbolaget Adenergy tidigareläggs

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Adenergy , med vilken Enersize tidigare har tecknat en avsiktsförklaring avseende strategiskt samarbete (publicerat 5 juli 2019 – ”Enersize ingår avsiktsförklaring med Adenergy, ett ledande kinesiskt facility managementbolag”), vill gå vidare direkt och slutförhandla om ett avtal avseende strategiskt samarbete mellan bolagen. Den ursprungliga avsiktsförklaringen med Adenergy innefattade genomförandet av ett antal pilotprojekt innan slutliga förhandlingar skulle påbörjas. Med anledning av att projektet i Hankooks fabrik i Jiaxing, Kina, där Adenergy varit engagerade, blev så framgångsrikt (publicerat 20 augusti 2019 – ”Enersize första projekt med Hankook i Kina har genomförts med mycket positivt resultat”) har Adenergy önskat genomföra slutförhandlingarna om ett samarbetsavtal utan att föregående pilotprojekt behöver genomföras. Förhandlingarna inleds idag.

Enersize rapporterade den 5 juli 2019 om en avsiktsförklaring med Adenergy, ett helägt dotterbolag till Aden, avseende försäljning av Enersizes helhetserbjudande av effektiviserings- och övervakningstjänster för industriella tryckluftssystem på den kinesiska marknaden. Parterna avsåg att genomföra ett flertal pilotprojekt för att därefter villkorat framgångsrikt genomförda pilotprojekt inleda slutförhandling om ett samarbetsavtal där Adenergy kan integrera och sälja Enersizes tjänster.

Eftersom det första gemensamma projektet på Hankooks fabrik i Jiaxing var så framgångsrikt med 25% läckagereducering, 7 MSEK/år i besparingar och över 6 000 ton i minskade CO2-utsläpp med bara en månads implementation och en återbetalningstid för kunden på under 2 månader vill Aden redan nu gå vidare och förhandla om ett slutligt samarbetsavtal.

Se även information publicerad på Adenergy’s hemsida, https://www.adenergy.solutions/adenergy-teams-with-enersize-to-deliver-energy-optimization-for-hankook/.

Adenergys påskyndande av processen visar på det stora värdet i hur vi nu kan erbjuda Enersizes tjänster. Genom Adenergys engagemang i Hankookprojektet så har de kunnat få tillräcklig insikt i våra tjänster, system och framförallt kundnyttan för att kunna ta detta beslut utan att genomföra ytterligare pilotprojekt. Ett avtal med Adenergy innebär en total omsvängning och uppskalning av Bolagets affärer i Kina. Vi kommer därför arbeta för att nå ett snabbt avslut som möjligt på ett gemensamt avtal så vi omedelbart kan gå vidare med de kunder som Adenergy har i sin pipeline. Denna utveckling visar tydligt på affärsmöjligheten som finns för ”facility management”-bolagen med Enersizes erbjudande.”, säger Anders Sjögren, VD.

Om Aden och Adenergy

Adenergy är ett helägt dotterbolag till Aden Services. Aden Services är ett helintegrerat facility managementbolag med 26 000 anställda, verksamhet i 25 länder och 80 olika kinesiska städer. Adenergy startades 2018 av Aden med syfte att fokusera ännu tydligare på att erbjuda helhetstjänster inom energieffektivisering och utsläppsminimering med hjälp av IoT. Adens kunder är främst stora multinationella bolag och största delen av verksamheten är i Kina. Aden Services och Adenergy har huvudkontor i Shanghai, Kina.

Om Enersize nya affärsmodell som riktar sig mot Facility Managementbolag

Enersizes nya affärsmodell innebär att försäljning, installation och utförande av övervaknings- och effektiviseringstjänster i huvudsak ska drivas av fristående distributörer som utgörs av större aktörer inom industriellt underhåll och service, så kallade ”Industrial Maintenance”- eller ”Facility Management”-bolag som redan har etablerade relationer med industrikunder. Enersize ansvarar för tillhandahållande av webbaserade mjukvarutjänster mot månatliga licensavgifter och står för teknisk support och tillgång till specialistkunskap. På detta sätt kan försäljningen skalas upp snabbt och med litet kapitalbehov.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS