enersize-logo 300

Avtalförhandlingar med kinesiska energieffektiviseringsbolaget Adenergy tidigareläggs

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Adenergy , med vilken Enersize tidigare har tecknat en avsiktsförklaring avseende strategiskt samarbete (publicerat 5 juli 2019 – ”Enersize ingår avsiktsförklaring med Adenergy, ett ledande kinesiskt facility managementbolag”), vill gå vidare direkt och slutförhandla om ett avtal avseende strategiskt samarbete mellan bolagen. Den ursprungliga avsiktsförklaringen med Adenergy innefattade genomförandet av ett antal pilotprojekt innan slutliga förhandlingar skulle påbörjas. Med anledning av att projektet i Hankooks fabrik i Jiaxing, Kina, där Adenergy varit engagerade, blev så framgångsrikt (publicerat 20 augusti 2019 – ”Enersize första projekt med Hankook i Kina har genomförts med mycket positivt resultat”) har Adenergy önskat genomföra slutförhandlingarna om ett samarbetsavtal utan att föregående pilotprojekt behöver genomföras. Förhandlingarna inleds idag.

Enersize rapporterade den 5 juli 2019 om en avsiktsförklaring med Adenergy, ett helägt dotterbolag till Aden, avseende försäljning av Enersizes helhetserbjudande av effektiviserings- och övervakningstjänster för industriella tryckluftssystem på den kinesiska marknaden. Parterna avsåg att genomföra ett flertal pilotprojekt för att därefter villkorat framgångsrikt genomförda pilotprojekt inleda slutförhandling om ett samarbetsavtal där Adenergy kan integrera och sälja Enersizes tjänster.

Eftersom det första gemensamma projektet på Hankooks fabrik i Jiaxing var så framgångsrikt med 25% läckagereducering, 7 MSEK/år i besparingar och över 6 000 ton i minskade CO2-utsläpp med bara en månads implementation och en återbetalningstid för kunden på under 2 månader vill Aden redan nu gå vidare och förhandla om ett slutligt samarbetsavtal.

Se även information publicerad på Adenergy’s hemsida, https://www.adenergy.solutions/adenergy-teams-with-enersize-to-deliver-energy-optimization-for-hankook/.

Adenergys påskyndande av processen visar på det stora värdet i hur vi nu kan erbjuda Enersizes tjänster. Genom Adenergys engagemang i Hankookprojektet så har de kunnat få tillräcklig insikt i våra tjänster, system och framförallt kundnyttan för att kunna ta detta beslut utan att genomföra ytterligare pilotprojekt. Ett avtal med Adenergy innebär en total omsvängning och uppskalning av Bolagets affärer i Kina. Vi kommer därför arbeta för att nå ett snabbt avslut som möjligt på ett gemensamt avtal så vi omedelbart kan gå vidare med de kunder som Adenergy har i sin pipeline. Denna utveckling visar tydligt på affärsmöjligheten som finns för ”facility management”-bolagen med Enersizes erbjudande.”, säger Anders Sjögren, VD.

Om Aden och Adenergy

Adenergy är ett helägt dotterbolag till Aden Services. Aden Services är ett helintegrerat facility managementbolag med 26 000 anställda, verksamhet i 25 länder och 80 olika kinesiska städer. Adenergy startades 2018 av Aden med syfte att fokusera ännu tydligare på att erbjuda helhetstjänster inom energieffektivisering och utsläppsminimering med hjälp av IoT. Adens kunder är främst stora multinationella bolag och största delen av verksamheten är i Kina. Aden Services och Adenergy har huvudkontor i Shanghai, Kina.

Om Enersize nya affärsmodell som riktar sig mot Facility Managementbolag

Enersizes nya affärsmodell innebär att försäljning, installation och utförande av övervaknings- och effektiviseringstjänster i huvudsak ska drivas av fristående distributörer som utgörs av större aktörer inom industriellt underhåll och service, så kallade ”Industrial Maintenance”- eller ”Facility Management”-bolag som redan har etablerade relationer med industrikunder. Enersize ansvarar för tillhandahållande av webbaserade mjukvarutjänster mot månatliga licensavgifter och står för teknisk support och tillgång till specialistkunskap. På detta sätt kan försäljningen skalas upp snabbt och med litet kapitalbehov.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS