Enersize – 100% av emissionen ger 10,6Mkr till bolaget för tillväxt

Enersize meddelade igår att emissionen tecknades till 100% och att det gjordes med 98,2% av befintliga och nya aktieägare direkt och endast marginella 1,8% gick till garanter. Det är ett styrkebesked inför kommande expansionsplan under 2023 och Enersize ser en mycket stark tillväxtresa i dessa tider av allt större fokus på energioptimering och krav på besparingar.

Enersize har gjort en transformation under hösten för att snabbt kunna möte upp och erbjuda energibesparingar inom industrin. EU:s krav, liksom krav från myndigheter världen över, utgör en gynnsam möjlighet för satsningar på Energibesparingar. Inom kort räknar Enersize med att börja leverera även på lite längre avtal även om affärerna är så kallat baktunga.

”Full teckning i emissionen som var garanterad slutade med flertalet besvikna garanter som inte tecknat sig i emissionen efter att ha räknat med att i dessa tider få en säker tilldelning. Det blev bara 1,8% och de flesta är mycket besvikna över detta men samtidigt är man positiv till att det finns en positiv syn på bolaget och dess uppenbara marknad. Så på det hela taget är det en stor framgång!”, säger VD Anders Sjögren, Enersize

Emissionen är en framgång på flera sätt då vi fått en breddning i ägandet genom att 28,8% tecknades utan företrädesrätt. Genom det har vi fått in många nya ägare vilket är mycket positivt.

”Fler engagerade ägare ger ökad spridning på marknaden och det är viktigt på många sätt. Vi vill ju att våra lösningar ska nå ut till fler kunder och att fler skall tipsa om att man kan spara stora mängder el utan att göra avkall i sin verksamhet. Samtidigt gör vi alla en insats för vår gemensamma energiförsörjning utöver att det är en spännande investering.”, säger Anders Sjögren, VD på Enersize.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS