enersize-logo 300

Enersize – ansöker om medel från Vinnova/Energimyndigheten för projektet ISAVE

Myndigheterna i Sverige och Europa letar lösningar och beskriver situationen som kraftigt ansträngd. ”Det finns risk att elen inte räcker i vinter. Situationen kan förbättras genom att minska och flytta användningen av el”, skriver Vinnova och Energimyndigheten i en gemensam utlysning. Enersize Advanced Research AB har därför tillsammans med IUC Syd skickat in en ansökan för projektet ISAVE – Industrin Sparar Aktivt och Varaktigt El.

Industrin kan snabbt minska sin elförbrukning med runt 5% bara genom optimering av tryckluft och därmed snabbt bidra till att minska och eller flytta elförbrukningen med hjälp av innovativ teknik och analys från Enersize Advanced Research i samarbete med Industriellt Utvecklings Center Syd som representerar industrin i Skåne.

Hela 10 % av industrins elanvändning utgörs idag av tryckluft enligt bland annat Radgen, P; Blaustein, E, ”Compressed air system in the European Union” och runt hälften går till spillo. I USA är motsvarande siffra 30 % och Sverige ligger klart över snittet i EU i sin elanvändning inom industrin enligt EU stat. Besparingspotentialen i Sverige är ca 2400GWh per år som kan sparas eller flyttas utan produktionspåverkan.

Projektet sker i samarbete mellan innovatören Enersize Advanced Research och behovsägare representeras genom Industriellt Utvecklings Center (IUC) Syd och beräknas omfatta flertalet SME industrier i Södra Sverige.

Målet är att bidrag till varaktiga och hållbara förändringar som leder till att vi får stopp på slöseri inom tryckluftsproduktionen som hittills varit svårt för industrin att identifiera och åtgärda. Lösningen leder inte till suboptimeringar eller andra negativa konsekvenser i andra delar av samhället då vi enbart minskar förbrukningen av tryckluft som idag inte används utan enbart går ut i läckage, onyttigt användande och dylikt.

Beslut kommer enligt Vinnova meddelas den 25 november.

Pilotprojektet är tänkt att inkludera 5 SME industriföretag och ge underlag för att skapa en modell av Energibesparing anpassad för SME industrier och inte enbart större anläggningar som Enersize hittills fokuserat på i sin utveckling. Pilotprojektet omfattar totalt under ½ miljon kronor men är tänk att stå modell för kommande satsningar.

Vi vill gärna bidra till omställningen i tider som dessa och ser samarbetet med IUC Syd som en nyckel i att nå ut till SME industrier där vi tillsammans kan bygga en bra modell för fortsatta satsningar av lönsam effektivisering hos industrin”, säger VD, Anders Sjögren, Enersize.

Våra medlemmar liksom samhället i stort har drabbats av de höga elpriserna och osäkerheten inför elbrist är oroande. Det är en av våra grundläggande uppgifter att tillsammans med innovatörer finna och testa intressanta lösningar tillsammans och åt våra medlemmar, det här är ett mycket aktuellt sådant engagemang som vi verkligen hoppas blir beviljat.”, säger TF VD, Camilla Dahlin, IUC Syd

Om Industriellt Utvecklings Center Syd
IUC Syd är ett industriellt utvecklingscentrum med uppdrag att stärka tillväxt och
konkurrenskraft i industriföretag i Skåne. IUC är en medlemsägd organisation utan eget
vinstintresse.
Det som utmärker oss är att vi arbetar nära företagen genom att lyssna, fånga upp behov
och hitta smarta vägar för konkreta utvecklingsinsatser. Detta gör vi genom att vara en
neutral mötesplats mellan näringslivet, akademin och den offentliga sektorn.
IUC Syd är en företagsstödjande organisation och ett skånskt industrikluster. Vi träffar
varje år ca 400 industriföretag, där vi genom personliga möten kartlägger behov och
genomför utvecklande insatser tillsammans med vårt breda nätverk inom näringslivet
och akademin. Utöver vår företagsstödjande roll agerar vi även som ett industrikluster
vilket innebär att vi företräder industrins behov mot regionala, nationella och
internationella aktörer. Sedan 2020 är vi guldcertifierade enligt europeisk standard.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS