Enersize avser att effektivisera bolagsstrukturen

Enersize Oyjs (”Enersize” eller ”Bolaget”) styrelse meddelar idag att man har för avsikt att ytterligare centralisera och effektivisera verksamheten i Enersize i syfte att uppnå en förenklad bolagsstruktur och administration, samt reducera overhead-kostnader. Styrelsen avser att titta på olika möjligheter att genomföra effektiviseringen, där domicilbyte, fusion och omvänt förvärv identifierats som tänkbara alternativ.

Bolaget har under det senaste året genomgått en omfattande omställning av verksamheten som innebär att man lanserat en ny affärsmodell som bygger på försäljning av Enersize unika ”Software-as-a-Service” lösning. En del av omställningen har varit att centralisera verksamheten till det svenska Enersize Advanced Research AB.

Styrelsen tittar nu aktivt på olika alternativ för att förenkla bolagsstrukturen i Enersize. I dagsläget är det finska moderbolaget Enersize Oyj noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under tickern ”ENERS”, samtidigt som all verksamhet bedrivs från det svenska dotterbolaget. Avsikten att förenkla bolagsstrukturen är på grund av att det skulle kunna medföra positiva effekter i form fördjupad centralisering och effektivisering, förenklad administration samt reducerade overhead-kostnader. Alternativ som identifierats och diskuterats i syfte att uppnå detta är domicilbyte, fusion samt sk. omvänt förvärv. En typ av omvänt förvärv, nämligen det som innebär att ett icke-noterat bolag tar över Enersize Oyj’s plats på Nasdaq First North och att aktierna i den svenska delen av Enersize delas ut under Lex Asea till aktieägarna och att den svenska delen av Enersize börsintroduceras på Nasdaq First North, ses som extra fördelaktigt då det bör kunna genomföras utan nettokostnad och då Enersize’s aktieägare efter genomförd affär, förutom att de fortsatt äger samma andel i Enersize, även äger aktier i ett nytt bolag.

”Ett viktigt steg i processen att bygga det nya Enersize är att bolagsstrukturen anpassas till de nya förutsättningarna. Styrelsen ser det som angeläget att undersöka möjligheterna för att ytterligare effektivisera verksamheten, vilket skulle vara gynnsamt för såväl Enersize som dess aktieägare”, säger styrelseordförande Anders Lundström

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Enersize signs LOI with Akila to explore decarbonization in China and APAC through digital twin platform

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) has signed a letter of intent (“LoI”) with Akila Information Systems Ltd (“Akila”), recently named one of the World Economic Forum’s 100 global Technology Pioneers for 2022. Akila is a subsidiary of Hong Kong-based Aden Services (Group) Co., Ltd (“Aden”). And this LoI is an important milestone towards a fully developed partnership where Enersize Compressed Air Services are integrated into the Akila Services and its data platform which uses digital twin and AI technologies to empower data-driven decision making and ESG reporting for large and multinational portfolios.

Läs mer »

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

NEWS