enersize-logo 300

Enersize avslutar konvertibelfinansiering och erhåller bryggfinansiering

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har den 12 augusti 2019 beslutat om att avsluta Bolagets konvertibelfinansiering med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Fokus”). Enersize har upptagit ett kortfristigt lån om 12 MSEK (”Brygglånet”) för återbetalning av återstående konvertibelfinansiering samt för att säkerställa finansiering av Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalsbehov under tiden som Bolaget utvärderar en långsiktig finansieringslösning.

”– Konvertibelfinansieringen säkrade förvärvet av Airdev AB (”LEAQS”) som givit Enersize en omedelbar marknadsetablering i Europa, samtidigt som det breddat kunderbjudandet för att kunna accelerera Bolagets utveckling framöver. Finansieringslösningen – baserad på utgivande av konvertibler som kan konverteras till aktier till en rabatterad kurs – har dock inte gynnat aktieägarna och satt ett hårt säljtryck på aktien i Enersize. Med en rad uppnådda mål har vi nu valt att avsluta finansieringen, då vi bedömer att vi har de rätta förutsättningarna för att ta Enersize till nästa fas i utvecklingen och planera den mest gynnsamma vägen framåt för verksamheten och våra aktieägare. Vi är mycket målmedvetna och vi satsar hårt på att förbereda en expansion av Bolaget då vi får återkoppling från flera håll att vår nya produktportfölj och affärsmodell fungerar. Jag känner mig ödmjuk inför alla i Bolaget som arbetat strategiskt under lång tid för att vi ska kunna hamna i denna mycket fördelaktiga position” säger Enersizes VD, Anders Sjögren.

Formue Fokus har med detta inte några ytterligare trancher att konvertera till aktier i Bolaget. Avslutandet av konvertibelfinansieringen innebär att varken Formue Fokus eller Enersize längre har rätt att påkalla nya trancher av konvertibler.

Enersize har säkrat en bryggfinansiering som syftar till dels att lösa ut återstående konvertibelfinansiering samt till att täcka Bolagets behov av rörelsekapital inklusive vissa investeringar under tiden Bolaget utvärderar en långsiktig finansieringslösning.

Brygglånet är om 12 MSEK, utställt av Formue Nord Markedsneutral A/S, och kommer Bolaget tillhanda den 12 augusti 2019 och löper tills det återbetalas, men som längst till den 12 december 2019. Finansieringskostnaden motsvarar en månadsränta om 2,5 procent.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS