Enersize avslutar konvertibelfinansiering och erhåller bryggfinansiering

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har den 12 augusti 2019 beslutat om att avsluta Bolagets konvertibelfinansiering med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Fokus”). Enersize har upptagit ett kortfristigt lån om 12 MSEK (”Brygglånet”) för återbetalning av återstående konvertibelfinansiering samt för att säkerställa finansiering av Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalsbehov under tiden som Bolaget utvärderar en långsiktig finansieringslösning.

”– Konvertibelfinansieringen säkrade förvärvet av Airdev AB (”LEAQS”) som givit Enersize en omedelbar marknadsetablering i Europa, samtidigt som det breddat kunderbjudandet för att kunna accelerera Bolagets utveckling framöver. Finansieringslösningen – baserad på utgivande av konvertibler som kan konverteras till aktier till en rabatterad kurs – har dock inte gynnat aktieägarna och satt ett hårt säljtryck på aktien i Enersize. Med en rad uppnådda mål har vi nu valt att avsluta finansieringen, då vi bedömer att vi har de rätta förutsättningarna för att ta Enersize till nästa fas i utvecklingen och planera den mest gynnsamma vägen framåt för verksamheten och våra aktieägare. Vi är mycket målmedvetna och vi satsar hårt på att förbereda en expansion av Bolaget då vi får återkoppling från flera håll att vår nya produktportfölj och affärsmodell fungerar. Jag känner mig ödmjuk inför alla i Bolaget som arbetat strategiskt under lång tid för att vi ska kunna hamna i denna mycket fördelaktiga position” säger Enersizes VD, Anders Sjögren.

Formue Fokus har med detta inte några ytterligare trancher att konvertera till aktier i Bolaget. Avslutandet av konvertibelfinansieringen innebär att varken Formue Fokus eller Enersize längre har rätt att påkalla nya trancher av konvertibler.

Enersize har säkrat en bryggfinansiering som syftar till dels att lösa ut återstående konvertibelfinansiering samt till att täcka Bolagets behov av rörelsekapital inklusive vissa investeringar under tiden Bolaget utvärderar en långsiktig finansieringslösning.

Brygglånet är om 12 MSEK, utställt av Formue Nord Markedsneutral A/S, och kommer Bolaget tillhanda den 12 augusti 2019 och löper tills det återbetalas, men som längst till den 12 december 2019. Finansieringskostnaden motsvarar en månadsränta om 2,5 procent.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Läs mer »

NEWS