Enersize avtalar med Scania om förlängning av pilotprojekt

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget avtalat om en förlängning av pågående pilotprojekt med Scania Industrial Maintenance AB ("Scania"). Avtalet innebär en förlängning av samarbetet som kan komma att innefatta olika former av utvecklingsprojekt samt att Scania utvärderar fler av Enersizes produkter.

I oktober 2017 avtalade Scania och Enersize Oyj om installation av Q+MONI. Installationen i anläggningen avseende pilotprojektet blev färdigställd i maj 2019.

Parterna har nu kommit överens om en förlängning om 12 månader av pilotprojektet. Avtalet omfattar flera olika delar. Enersize kommer börja ta ut en abonnemangskostnad för Q+MONI. Scania erbjuds även tillgång till Q+LEAQS och Q+ZONE utan kostnad i tre månader för att testa systemet. Scania har möjlighet att till listpris uppgradera nyckelkomponenter i Q+MONI. Scania kommer att erbjudas ett utvecklingsprojekt för att Q+MONI ska kunna läsa ut data från Scanias centraliserade OPC-server vilket gör att det blir mycket enkelt att läsa ut godtyckligt antal givare som är anslutna till OPC-servern och kan utöka användningen av Q+MONI.

Parterna avser att under de 12 månaders om avtalet löper att utvärdera samarbetet med tanke på att utvidga samarbetet för att stötta arbetet med att energioptimera och underhålla tryckluftssystemet i anläggningen i Södertälje.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS