Enersize avtalar med Scania om förlängning av pilotprojekt

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget avtalat om en förlängning av pågående pilotprojekt med Scania Industrial Maintenance AB ("Scania"). Avtalet innebär en förlängning av samarbetet som kan komma att innefatta olika former av utvecklingsprojekt samt att Scania utvärderar fler av Enersizes produkter.

I oktober 2017 avtalade Scania och Enersize Oyj om installation av Q+MONI. Installationen i anläggningen avseende pilotprojektet blev färdigställd i maj 2019.

Parterna har nu kommit överens om en förlängning om 12 månader av pilotprojektet. Avtalet omfattar flera olika delar. Enersize kommer börja ta ut en abonnemangskostnad för Q+MONI. Scania erbjuds även tillgång till Q+LEAQS och Q+ZONE utan kostnad i tre månader för att testa systemet. Scania har möjlighet att till listpris uppgradera nyckelkomponenter i Q+MONI. Scania kommer att erbjudas ett utvecklingsprojekt för att Q+MONI ska kunna läsa ut data från Scanias centraliserade OPC-server vilket gör att det blir mycket enkelt att läsa ut godtyckligt antal givare som är anslutna till OPC-servern och kan utöka användningen av Q+MONI.

Parterna avser att under de 12 månaders om avtalet löper att utvärdera samarbetet med tanke på att utvidga samarbetet för att stötta arbetet med att energioptimera och underhålla tryckluftssystemet i anläggningen i Södertälje.

More from the Newsletter

Time to get started

It has never been easier to save energy and reduce your carbon footprint! Energy optimization of compressed air is low-hanging

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize intends to streamline the company structure

The Board of Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) announces today that it intends to further centralize and streamline operations in Enersize in order to achieve a simplified company structure and administration, and to reduce overhead costs. The Board intends to look at various opportunities to implement the streamlining, where domicile change, merger and reverse acquisition have been identified as possible alternatives.

Läs mer »

Enersize starts with quarterly reporting

Enersize Oyj (”Enersize” or ”the Company”) will publish interim reports on a quarterly basis, starting from the third quarter of 2021. The interim report for the period of January – September 2021 will be published on November 18, 2021.

Läs mer »

Enersize H1 2021 Company Brief

Enersize’s H1 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the H1-report originally published in Swedish on August 20, 2021, with the title “Enersize offentliggör halvårsrapport 2021”.

Läs mer »

Enersize receives order for equipment from Korean partner

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) has received an order from its new South Korean partner Das Korea 다스코리아㈜ (“Das Korea”) for equipment to be used with Enersize’s Software-as-a-Service (“SaaS”) platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value amounts to EUR 13,000 and the order is one of the initial steps a new partner of Enersize needs to take during the onboarding process.

Läs mer »

NEWS