Enersize avtalar med Scania om förlängning av pilotprojekt

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget avtalat om en förlängning av pågående pilotprojekt med Scania Industrial Maintenance AB ("Scania"). Avtalet innebär en förlängning av samarbetet som kan komma att innefatta olika former av utvecklingsprojekt samt att Scania utvärderar fler av Enersizes produkter.

I oktober 2017 avtalade Scania och Enersize Oyj om installation av Q+MONI. Installationen i anläggningen avseende pilotprojektet blev färdigställd i maj 2019.

Parterna har nu kommit överens om en förlängning om 12 månader av pilotprojektet. Avtalet omfattar flera olika delar. Enersize kommer börja ta ut en abonnemangskostnad för Q+MONI. Scania erbjuds även tillgång till Q+LEAQS och Q+ZONE utan kostnad i tre månader för att testa systemet. Scania har möjlighet att till listpris uppgradera nyckelkomponenter i Q+MONI. Scania kommer att erbjudas ett utvecklingsprojekt för att Q+MONI ska kunna läsa ut data från Scanias centraliserade OPC-server vilket gör att det blir mycket enkelt att läsa ut godtyckligt antal givare som är anslutna till OPC-servern och kan utöka användningen av Q+MONI.

Parterna avser att under de 12 månaders om avtalet löper att utvärdera samarbetet med tanke på att utvidga samarbetet för att stötta arbetet med att energioptimera och underhålla tryckluftssystemet i anläggningen i Södertälje.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

NEWS