enersize-logo 300

Enersize avtalar om installation i Scanias Södertäljefabrik

Enersize har avtalat med Scania om installation av bolagets system för mätning och analys av industriella tryckluftssystem i Scanias Södertäljefabrik.

Enersize har med detta avtal tecknat sju nya avtal avseende Enersize system för tryckluftsmätning, analys och optimering sedan årsskiftet. Av dessa sju avtal har sex slutits i Kina.

Enersize har sedan tidigare ett samarbete med Scania. Enersize har inom ramen för detta samarbete utprovat ny teknik i Scanias fabrik i Södertälje i nära samarbete med den del av bolaget som ansvarar för drift och underhåll av tryckluftssystemen i samtliga Scanias nordiska produktionsanläggningar.

Enersize och Scania har nu avtalat om installation av Enersize nya generation mät- och analyssystem i Scanias Södertäljefabrik. Installationen har i ett första steg som syfte att mäta, analysera, säkerställa och höja produktionskvaliteten utifrån tryckluftssystemets befintliga prestanda. Förberedelser har påbörjats och installationen beräknas genomföras under Q1 2018 och bekostas av Scania. Parterna planerar att i ett senare steg gå vidare med att utöka installationen för att då även omfatta energimätning, energi-effektivitetsanalys samt läckagekontroll.

Christian Merheim, Enersize styrelseordförande kommenterar:  

”Det är glädjande att kunna presentera ännu en installation av Enersize system, den här gången med den senaste versionen av vår mjukvara och på hemmaplan här i Norden. Detta kommer bli en viktig referensanläggning för oss då den visar att Enersize system även lämpar sig för den typ av system Scania har i Södertälje och som är vanligt förekommande i övriga Europa där tryckluftssystemen byggts ut efter hand under många år och består av en blandning av nya och äldre komponenter. 

Roland Dahlström, Energy & Maintenance Manager på Scania kommenterar:  

Det har varit lärorikt att både få se och testa Enersize mjukvara som är under utveckling. Det är glädjande att vi inom ramen för Enersize och Scanias samarbete nu också kan sätta deras mät- och analyssystem i skarp drift här hos oss i Södertälje. Behovet och möjligheterna i industrin för denna typ av djup insikt om tryckluftssystemen kan nog inte underskattas. Vår förhoppning är att detta kommer ge oss ökade kunskaper och möjligheter att förbättra prestandan i tryckluftssystem här i vår känsliga produktionsmiljö”

Daniel Riazzoli, Scania Growth Capital (Scanias Venture Capital fond) kommenterar:  

Det är ytterst stimulerande att se hur samarbetet mellan Scania och Enersize utvecklats. Detta visar fördelen med att ha Scania Growth Capital som delägare i entreprenörsledda tillväxtbolag. Dessa bolag kan dra nytta av den omfattande kompetens som finns hos Scania och i det ekosystem bolaget är verksamt inom. Vi ser med spänning fram emot hur Enersize kan bidra till kostnadsbesparingar samt en mer hållbar produktion hos Scania. 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only):

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27  Oktober 2017.

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS