Enersize beslutar om emittering av teckningsoptioner av serie 1/2019

Som tidigare meddelat kommer Enersize Oyj (”Enersize”), som en del av sin finansieringslösning med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”), emittera teckningsoptioner av serie 1/2019. Styrelsen i Enersize har idag 6 mars 2019, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 november 2018, beslutat att i enlighet med detta emittera totalt 44 229 680 teckningsoptioner dels till Formue Nord och dels till Enersizes befintliga aktieägare. Nedan presenteras tidsplan för emittering av teckningsoptionerna, vilka planeras att bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm First North.

Totalt kommer 44 229 680 teckningsoptioner av serie 1/2019 att emitteras. 29 229 680 teckningsoptioner emitteras till de som är aktieägare vid avstämningsdagen den 8 mars 2019, varvid aktieägare berättigas en (1) teckningsoption för varje befintlig aktie vid avstämningsdagen. 15 000 000 teckningsoptioner emitteras till Formue Nord i enlighet med finansieringsavtalet.

Nedan presenteras tidsplan samt kortfattad information om teckningsoptioner av serie 1/2019:

  •  Avstämningsdag för erhållande av teckningsoptioner: 8 mars 2019
  •  Teckningsoptioner registreras i handelsregistret: 8 mars 2019
  •  Distribution av teckningsoptioner beräknas preliminärt påbörjas: 11 mars 2019, leverans till respektive depå beräknas ske kort därefter.
  •  Preliminär första handelsdag för teckningsoptioner på Nasdaq Stockholm First North: 14 mars 2019.
  •  Teckningsoptionerna kommer att handlas med ISIN-kod FI4000359641
  •  Teckningsptionerna förväntas tas upp till handel under tickern ”ENERS TO 1”

Nedan presenteras de viktigaste villkoren för teckningsoptioner av serie 1/2019:

Fyra (4) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en lösenkurs om 4 SEK per aktie eller motsvarande belopp i EUR. Totalt kan således högst 11 057 420 aktier nyemitteras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 1/2019. Teckningsoptionerna har en löptid om tre år från utställande med nyttjandeperiod två gånger per år, dels under perioden 1 april – 30 april och dels under perioden 1 oktober – 31 oktober. Sista nyttjandeperiod är 30 dagar innan optionerna förfaller, således den 6 februari – 8 mars 2022. Fullständiga villkor för optionerna publiceras på Enersize hemsida under rubriken aktieinformation.

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763 530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

  

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara Enersize Q+ för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50 % energibesparing i industriella tryckluftssystem. Med Enersize Master får kunderna möjlighet att mäta och monitorera flera fabriker centralt. Genom det nyligen förvärvade Enersize LEAQS för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9 000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder globalt. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de genererar direkta projekt-och licensintäkter. 90 % av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5 % av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Läs mer »

NEWS