Enersize beslutar om emittering av teckningsoptioner av serie 1/2019

Som tidigare meddelat kommer Enersize Oyj (”Enersize”), som en del av sin finansieringslösning med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”), emittera teckningsoptioner av serie 1/2019. Styrelsen i Enersize har idag 6 mars 2019, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 november 2018, beslutat att i enlighet med detta emittera totalt 44 229 680 teckningsoptioner dels till Formue Nord och dels till Enersizes befintliga aktieägare. Nedan presenteras tidsplan för emittering av teckningsoptionerna, vilka planeras att bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm First North.

Totalt kommer 44 229 680 teckningsoptioner av serie 1/2019 att emitteras. 29 229 680 teckningsoptioner emitteras till de som är aktieägare vid avstämningsdagen den 8 mars 2019, varvid aktieägare berättigas en (1) teckningsoption för varje befintlig aktie vid avstämningsdagen. 15 000 000 teckningsoptioner emitteras till Formue Nord i enlighet med finansieringsavtalet.

Nedan presenteras tidsplan samt kortfattad information om teckningsoptioner av serie 1/2019:

  •  Avstämningsdag för erhållande av teckningsoptioner: 8 mars 2019
  •  Teckningsoptioner registreras i handelsregistret: 8 mars 2019
  •  Distribution av teckningsoptioner beräknas preliminärt påbörjas: 11 mars 2019, leverans till respektive depå beräknas ske kort därefter.
  •  Preliminär första handelsdag för teckningsoptioner på Nasdaq Stockholm First North: 14 mars 2019.
  •  Teckningsoptionerna kommer att handlas med ISIN-kod FI4000359641
  •  Teckningsptionerna förväntas tas upp till handel under tickern ”ENERS TO 1”

Nedan presenteras de viktigaste villkoren för teckningsoptioner av serie 1/2019:

Fyra (4) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en lösenkurs om 4 SEK per aktie eller motsvarande belopp i EUR. Totalt kan således högst 11 057 420 aktier nyemitteras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 1/2019. Teckningsoptionerna har en löptid om tre år från utställande med nyttjandeperiod två gånger per år, dels under perioden 1 april – 30 april och dels under perioden 1 oktober – 31 oktober. Sista nyttjandeperiod är 30 dagar innan optionerna förfaller, således den 6 februari – 8 mars 2022. Fullständiga villkor för optionerna publiceras på Enersize hemsida under rubriken aktieinformation.

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763 530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

  

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara Enersize Q+ för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50 % energibesparing i industriella tryckluftssystem. Med Enersize Master får kunderna möjlighet att mäta och monitorera flera fabriker centralt. Genom det nyligen förvärvade Enersize LEAQS för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9 000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder globalt. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de genererar direkta projekt-och licensintäkter. 90 % av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5 % av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS