enersize-logo 300

Enersize –beviljas anslag av Vinnova för projekt ISAVE

Enersize och IUC Syd har sedan tidigare meddelat att man sökt stöd för ett gemensamt projekt för att bidra till el besparingar inom industrin. Vinnova meddelade igår eftermiddags att ansökan beviljats och mer information kommer inom kort!

”Motiv för beslut

Vinnova har beslutat att bevilja er ansökan till utlysningen Innovationer för en minskad elanvändning då projektet bedömts bidra väl till utlysningens mål och syfte.

Till utlysningen inkom 87 ansökningar. 31 ansökningar beviljas stöd.

Utlysningen handlar om att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället står inför. Med det här erbjudandet ger vi stöd för att minskad elanvändning och/eller flytta den till rätt tider på dygnet så att elsystemet kan avlastas. Satsningen kan ses som en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle.

De ansökningar som uppfyllde samtliga formella krav har granskats av minst fyra bedömare. Bedömningen baseras på en sammanvägning av Potential, Aktör och Genomförande.”

Vinnova beviljar projektet bidrag om strax under 0,5 MSEK. Mer om ISAVE kommer vi återkomma till inom kort i samarbete med IUC Syd. Men går också att läsa om i tidigare PM från 10 november i år.

”Det är alltid glädjande att få bekräftelse att våra innovativa lösningar väljs ut i en tuff konkurrens. Men framför allt ser vi fram emot att få hjälpa SME-industrin till bättre elanvändning tillsammans med IUC och deras medlemmar som vi vet lider av el-krisen”, säger Anders Sjögren, VD, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS