Enersize –beviljas anslag av Vinnova för projekt ISAVE

Enersize och IUC Syd har sedan tidigare meddelat att man sökt stöd för ett gemensamt projekt för att bidra till el besparingar inom industrin. Vinnova meddelade igår eftermiddags att ansökan beviljats och mer information kommer inom kort!

”Motiv för beslut

Vinnova har beslutat att bevilja er ansökan till utlysningen Innovationer för en minskad elanvändning då projektet bedömts bidra väl till utlysningens mål och syfte.

Till utlysningen inkom 87 ansökningar. 31 ansökningar beviljas stöd.

Utlysningen handlar om att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället står inför. Med det här erbjudandet ger vi stöd för att minskad elanvändning och/eller flytta den till rätt tider på dygnet så att elsystemet kan avlastas. Satsningen kan ses som en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle.

De ansökningar som uppfyllde samtliga formella krav har granskats av minst fyra bedömare. Bedömningen baseras på en sammanvägning av Potential, Aktör och Genomförande.”

Vinnova beviljar projektet bidrag om strax under 0,5 MSEK. Mer om ISAVE kommer vi återkomma till inom kort i samarbete med IUC Syd. Men går också att läsa om i tidigare PM från 10 november i år.

”Det är alltid glädjande att få bekräftelse att våra innovativa lösningar väljs ut i en tuff konkurrens. Men framför allt ser vi fram emot att få hjälpa SME-industrin till bättre elanvändning tillsammans med IUC och deras medlemmar som vi vet lider av el-krisen”, säger Anders Sjögren, VD, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Läs mer »

NEWS