Enersize – beviljas en Affärsutvecklingscheck för kompetens på 167000kr

Region Skånes partnerskap har idag beviljat Enersize en Affärsutvecklingscheck för kompetens på 167 000 kr.

Enersize har sett ett stort behov av oberoende och kvalificerad energikartläggning med expertis inom tryckluft och som stöd till kunder. Detta har diskuterats med Region Skåne som nu alltså beviljat stöd för fördjupande av Energikartläggning och ISO 50001 energikartläggning för Enersize experter.

”Senast idag hade jag en dialog med en kund i södra Sverige som vill ha stöd och hjälp i sin energioptimering och omvandling från stora system till mer effektiva och optimerade lösningar. Genom att vi kompletterar våra experter med ytterligare en del av denna mycket viktiga kartläggning kommer vi dels att kunna erbjuda en större bred till kunderna men framför allt kan vi vara en starkare partner till dem då de saknar kunskaper i främst tryckluft och liknande system. De ”lätta delarna” är de inte i behov av utan det är expertis som vi kan erbjuda som jag ser är det som kommer särskilja oss från andra vilket är tänkt från min sida att också leda oss till mycket tydliga och gemensamma fördelar.”, säger VD, Johan Olson, Enersize

Enersize planerar att vidareutbilda personal under hösten men har redan idag kompetens tillgänglig på området och arbetat har börjat så att aktuella kunder redan nu kan få stöd men vi räknar med att ökningen kommer göra att det blir absolut nödvändigt att tidigt under hösten bygga på med fler.

Samarbete med såväl IUC/Region Skåne som med Region Blekinge och en del kommuner har lett fram till att detta blivit en prioriterad del som också verkar vara intressant i flera länder. Expertis på energioptimering är en rätt begränsad resurs och lägger man till tryckluft som är en mycket stor del av den totala energiförbrukningen är det väldigt begränsat. Enersize siktar på att bli världsledande på energioptimering och tryckluft så detta är ett viktigt steg i den riktiningen

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS