enersize-logo 300

Enersize byter VD – Johan Olson tillsätts som ny VD

Johan Olson nuvarande styrelseordförande tar över som VD. Johan har som styrelseordförande i bolaget varit drivande i omorganisationen för att lägga grunden för ett resultat orienterat bolag.

Det har gått drygt 6 mån sedan han tillträdde på posten som styrelseordförande och under den perioden har Johan lett stora delar av arbetet med att strukturera om bolaget och fokusera på kundbehovet. Bolaget behöver nu fokusera mer på marknaden, försäljning och leverera de avtal som kommer in. Johan tar därför över direkt som VD och Anders Sjögren fortsätter i bolaget som CTO med ansvar för produktleveranser.

Alexander Fällström som idag är ledamot i Enersize styrelse tar över som styrelseordförande.

– ”Jag känner mig både förväntansfull och hedrad över att få ta mig an rollen som VD för Enersize. Enersize möjligheter är oändliga i dagen energikris och framtiden är ljus och vi har inte sett bolagets fulla potential på långa vägar. Mitt initiala fokus är att hantera det marknadsbehov som finns och fokusera på att stödja affärsutvecklingen mot våra kunders behov. Min ambition är även att skapa en optimerad resultatinriktad organisations med ett stort kundfokus.”, säger Johan Olson tillträdande VD.

Enersize har fokuserat på att utveckla olika moduler men nu skiftar vi fokus och fokuserar i stället på att generera energieffektivisering med de befintliga modulerna och unika kombination av produkter och kunskap för att ta vägen till lönsamhet.

– ”Med tanke på Johans djupa kunskaper om Enersize i kombination med kunskapen om EU projekt och miljöpåverkan är vi glada över att Johan Olson accepterat rollen som VD. Våra ansträngningar för att nå lönsamhetsmål samtidigt som vi behåller fokus på behovet av energieffektivisering i hela världen bedömer vi därmed kommer öka och leda till en snabbare utveckling.”, säger tillträdande ordförande Alexander Fällström

Förändringen sker omgående och innebär att Johan tillträder omedelbart som VD och avgår därmed även som ordförande och styrelseledamot. Styrelsens övriga ledamöter kvarstår och uppfyller kraven på storlek och oberoende.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS