Enersize deltar i Världsnaturfondens Cleantech-program på den indiska marknaden

Enersize Advanced Research AB (”Enersize” eller ”Bolaget”) har bjudits in av Världsnaturfonden (“WWF”) att delta i deras arbete för att minska resurserna som konsumeras av leverantörers anläggningar i Indien. Bolaget kommer att presentera för indiska leverantörer till H&M, som är medlem i Climate Savers-programmet, på ett webinarium som WWF arrangerar i mars 2021.

Climate Savers-programmet hjälper multinationella företag, såsom H&M, att fokusera på resursanvändning och föreslå sina leverantörer rekommenderade lösningar och system för att minska svinnet och förbättra effektiviteten.

H&M, som en del av sitt arbete för att rädda vårt klimat, har ingått partnerskap med WWF. H&M är medlem i Climate Savers-programmet and tar nu del i Cleantech-programmet för att få hjälp med att genomföra åtgärder för att minska resurserna som konsumeras i företagets leverantörskedja. H&M:s vision är att bli klimatpositiv till 2040.

Programmet Enersize har bjudits in till är i sin startfas och kan komma att expandera till andra länder där H&M har leverantörer. Det totala antalet indiska leverantörer till H&M är cirka 200 och deras storlek varierar från små (några tusen anställda) till mycket stora (cirka 100 000 anställda). Textilindustrin, H&M:s typiska leverantörsbransch, har processer som är beroende av tryckluft och Enersizes Compressed Air Services kan stödja leverantörer som vill gå ifrån från reaktivt till proaktivt underhåll av sina tryckluftssystem.

Diskussionen mellan WWF, H&M, Enersize och ett finansieringskonsultföretag GloFin Advisory AB (“GloFin”) startade i september 2020 och har gått stadigt framåt med några presentationer och förslag på affärsmodeller och har nu stärkts av inbjudan till webinariet och undertecknandet av ett avtal med GloFin.

Enersizes system erbjuder, till skillnad från många andra lösningar och system för att minska resursanvändningen, en mycket hög avkastning på investeringen och har tagits emot med intresse av H&M: s cleantech-team och prioriteras därför för det kommande webinaret.

Intresset från WWF och H&M för våra välpaketerade Compressed Air Services visar att vi nu har en affärsmodell och en produktportfölj som fungerar. Vi förstår att Indien är en utmanande marknad men med stor potential. WWF och H&M kommer att driva leverantörerna att agera och eftersom Enersize blir den rekommenderade partnern tror jag att samarbetet kommer att vara fruktbart för alla parter”, säger Anders Sjögren, VD för Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS