Enersize deltar i Världsnaturfondens Cleantech-program på den indiska marknaden

Enersize Advanced Research AB (”Enersize” eller ”Bolaget”) har bjudits in av Världsnaturfonden (“WWF”) att delta i deras arbete för att minska resurserna som konsumeras av leverantörers anläggningar i Indien. Bolaget kommer att presentera för indiska leverantörer till H&M, som är medlem i Climate Savers-programmet, på ett webinarium som WWF arrangerar i mars 2021.

Climate Savers-programmet hjälper multinationella företag, såsom H&M, att fokusera på resursanvändning och föreslå sina leverantörer rekommenderade lösningar och system för att minska svinnet och förbättra effektiviteten.

H&M, som en del av sitt arbete för att rädda vårt klimat, har ingått partnerskap med WWF. H&M är medlem i Climate Savers-programmet and tar nu del i Cleantech-programmet för att få hjälp med att genomföra åtgärder för att minska resurserna som konsumeras i företagets leverantörskedja. H&M:s vision är att bli klimatpositiv till 2040.

Programmet Enersize har bjudits in till är i sin startfas och kan komma att expandera till andra länder där H&M har leverantörer. Det totala antalet indiska leverantörer till H&M är cirka 200 och deras storlek varierar från små (några tusen anställda) till mycket stora (cirka 100 000 anställda). Textilindustrin, H&M:s typiska leverantörsbransch, har processer som är beroende av tryckluft och Enersizes Compressed Air Services kan stödja leverantörer som vill gå ifrån från reaktivt till proaktivt underhåll av sina tryckluftssystem.

Diskussionen mellan WWF, H&M, Enersize och ett finansieringskonsultföretag GloFin Advisory AB (“GloFin”) startade i september 2020 och har gått stadigt framåt med några presentationer och förslag på affärsmodeller och har nu stärkts av inbjudan till webinariet och undertecknandet av ett avtal med GloFin.

Enersizes system erbjuder, till skillnad från många andra lösningar och system för att minska resursanvändningen, en mycket hög avkastning på investeringen och har tagits emot med intresse av H&M: s cleantech-team och prioriteras därför för det kommande webinaret.

Intresset från WWF och H&M för våra välpaketerade Compressed Air Services visar att vi nu har en affärsmodell och en produktportfölj som fungerar. Vi förstår att Indien är en utmanande marknad men med stor potential. WWF och H&M kommer att driva leverantörerna att agera och eftersom Enersize blir den rekommenderade partnern tror jag att samarbetet kommer att vara fruktbart för alla parter”, säger Anders Sjögren, VD för Enersize