Enersize effektiviserar organisationen och kraftsamlar för att hjälpa företagen att spara energi

Enersize genomför en effektivisering av organisationen och genomför besparingsåtgärder på forskning, ekonomi och overheadfunktioner sammantaget uppskattas besparingsåtgärderna medföra en reduktion av rörelsekostnader om cirka 40 procent. Organisationens kostnader effektiviseras på flera områden samtidigt ökar fokuset på försäljning och kundimplementationer och det kommer genomföras omställningar i organisationen för att snabbare nå ut på marknaden i denna aktuella energikrisperiod.

Forskning- och utvecklingsarbetet avses att reduceras och outsourcas då produkterna går över till leverans. Personalkostnaderna i bolaget minskas med ca 50%, besparingen verkställs löpande och förväntas vara fullt genomförd under första kvartalet nästa år. Kostnader för Bolagets ekonomiavdelning förväntas minska med cirka 20 procent och planeras verkställas fr.o.m. 15 november 2022. Overheadkostnaderna sänks med cirka 20 procent och den besparingen planeras vara fullt genomförd under första kvartalet 2023. Besparingsåtgärderna beräknas minskar Bolagets rörelsekostnader med cirka 40 procent vilket motsvarar ca 9 MSEK på årsbasis.

Enersize har under de senaste åren investerat i bolagets produkter och tjänster som en del av den tillväxtplan som gjordes i slutet av 2020. Många av de här investeringarna har varit för att skapa unika system på marknaden som vi nu kan börja kapitalisera på. Bolaget har ett ansvar mot aktieägarna att löpande se över såväl tillväxtfrämjande som kostnadsbesparande åtgärder vilket vi kommer fortsätta med för att optimera verksamheten och kostnader. Just nu är vi i en position att kunna hjälpa både lokala och internationella bolag i deras akuta strävan att få till energibesparingar. Våra lösningar kan bidra till hela besparingskravet som EU satt upp och det är därför extra viktigt att vi verkligen kraftsamlar kring detta. Det är uppgiften för hela bolaget just nu.”, säger VD Anders Sjögren, Enersize Oyj

Möjligheterna är mycket lovande just nu då allt fokus i världen lagts på just energibesparingar och minskning av slöseri av energi. Detta är inget nytt för Enersize team som arbetat med den kanske mest slösaktiga delen av industrin i flera år. Luft har ansetts som mer eller mindre gratis trots att det är en enorm kostnad för i princip varje industri. Luften har inte prioriterats trots otaliga rapporter om förluster på ca 50% i dessa system och forskning som visar att man kan sänka både produktionskostnader och öka effektiviteten till en mycket ringa kostnad. Enersize expertis kommer att kunna bidra mycket starkt till denna effektivisering och alltmer uppmärksammade problematik. Vi gör oss redo dels med tydliga besparingar och mer fokus på sälj men vi känner också ett starkt förtroende från aktieägarna och investerare som i turbulenta tider verkligen visat intresse för vår emission och gett en 100% garanti. Det ger oss alla förutsättningar att ta oss ut till kund och skapa förändring. Kapitalet ger oss möjlighet att trots att våra intäkter är baktunga snabbt expandera och stödja omställningen som industrin, samhället och vi alla söker.”, säger Johan Olson, styrelseordförande Enersize Oyj

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Läs mer »

NEWS