Enersize – EPHIA ansökan beviljad av Energimyndigheten

Statens energimyndighet beviljar Enersize Advanced Research AB stöd motsvarande 80 procent av stödgrundande kostnader, dock högst 240 000 kronor. Stödet lämnas för genomförande av projektet EPHIA – Enersize Polen Holland Innovations Acceleration under tiden 2023-05-22 – 2024-06-28. Projektet genomförs inom ramen för programmet Global Innovation Accelerator. Beslutet fattas med stöd av förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

Energimyndighetens beslut; ”Energimyndigheten bedömer att projektet har god potential och innovationen anses ha goda möjligheter att kunna utvecklas inom ramen för detta projekt.
Energimyndigheten konstaterar att energirelevansen anses god genom innovationens potentiella bidrag till energieffektivisering och det bedöms finnas god potential för en internationalisering. Därmed bedöms det föreslagna projektet ligga väl i linje med det som ska stödjas inom utlysningen. Energimyndigheten bifaller därmed ansökan.”

Kort från ansökan ”EPHIA projektet är en riktad insats för att skapa underlag för en fortsatt expansion av Enersize innovation inom energioptimering av tryckluft och industri till fler specifika marknader. Målsättningen är att genom projektet få en analys och planering för att kunna göra en välplanerad och framgångsrik introduktion i Polen och Holland/Benelux då dessa länder har liknande industri som våra referenser. Enersize söker stöd genom projektet med bl.a. marknadsanalyser, kundidentifiering och hjälp med lokala lagar och regler för att få en så tydlig och sammanhållen bild som möjligt inför kommande säljinsatser. Via Business Sweden och annan extern expertis kan vi gemensamt bygga vidare på våra erfarenheter och referenskunder. Vår innovativa energibesparande lösning som bevisats både i forskning och i praktik ligger i tiden och vi siktar på en snabb tillväxt. Det kommer dessutom stödja Europas mål att få ner energiförbrukningen. Det hjälper oss och balanserar energikrisen på kort/lång sikt.”

”Enersize tar glädjande emot detta besked och det visar att vi inte bara har en innovation att räkna med utan att vi också sakta men säkert tar steg mot en kontrollerad och bra marknadsintroduktion. Det är viktigt att vi tar genomtänkta, bra beslut och att vi kan följa upp det med sälj och leverans som motsvarar vår kunders behov och förväntningar. Detta är ett mycket intressant steg i denna process och kommer innebära ytterligare expansion av Enersize.”, säger VD, Johan Olson, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS