enersize-logo 300

Enersize – EPHIA uppdatering

Statens energimyndighet beviljade Enersize Advanced Research AB stöd i våras för genomförande av projektet EPHIA – Enersize Polen Holland Innovations Acceleration under tiden 2023-05-22 – 2024-06-28. Projektet genomförs inom ramen för programmet Global Innovation Accelerator. Under sommaren har Business Sweden och Enersize gemensamt haft workshops och möten för att dra upp expansionsplaner för Enersize.

Energimyndigheten bedömde att projektet har god potential och innovationen anses ha goda möjligheter att kunna utvecklas inom ramen för detta projekt. EPHIA projektet är en riktad insats för att skapa underlag för en fortsatt expansion av Enersize innovation inom energioptimering av tryckluft och industri till fler specifika marknader. Målsättningen är att genom projektet få en analys och planering för att kunna göra en välplanerad och framgångsrik introduktion i Polen och Holland/Benelux då dessa länder har liknande industri som våra referenser i till exempel Sverige.

Hittills har fokus i arbetet legat på Polen och Business Sweden har lokalt i Polen arbetat under sommaren med att sammanställa och identifiera flera intressanta områden och kunder/kundgrupper. Gemensamt har vi sett flera mycket lovande segment och direkta kunder som vi nu fördjupar för att under hösten kunna konkretisera och vidare utveckla en gedigen plan för Enersizes introduktion till Polen som i dagsläget ser ut att vara precis som förutspått en mycket lovande marknad.

”Jag uppfattar att arbetat som Business Sweden hittills genomfört är givande och att vi gemensamt med egna konsulter och våra egna interna resurser verkligen kan se en tydlig potential för marknaden och även om vi just nu har stort fokus på Norden och våra partners så ligger detta tidsmässigt väldigt bra för nästa steg i vår plan. Enersize tar steg mot en kontrollerad och bra marknadsintroduktion. Det är viktigt att vi tar genomtänkta, bra beslut och att vi kan följa upp det med sälj och leverans som motsvarar vår kunders behov och förväntningar. Detta är ytterligare ett mycket intressant steg i denna process och kommer innebära ytterligare expansionsmöjlighet för Enersize.”, säger VD, Johan Olson, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS