Enersize erhåller bidrag för marknadsutveckling i Kina från Finnpartnership

Enersize Oyj (”Enersize”) har erhållit ett bidrag från Finnpartnership på 97 000 Euro (970 000 SEK) för att användas för marknadsutveckling i Kina. Finnpartnership är ett finskt statligt bidragsprogram vars mål är att öka det kommersiella samarbetet mellan företag och aktörer i Finland och utvecklingsländer.

Bidraget har bifallits och utbetalas till Enersize som engångssumma under Finnpartnerships företagspartnerstödsprogram. Bidraget är inte behäftat med någon form av ytterligare prestationskrav, återbetalningsskyldighet från Enersizes sida eller utspädning för befintliga aktieägare utan har bifallits grundat på Enersize hittills uppnådda prestationer. Syftet med bidraget är att stödja Enersizes marknadsutveckling på den kinesiska marknaden.

Christian Merheim, Enersizes styrelseordförande kommenterar:  

”Finland har en stark tradition av att aktivt stödja sin exportindustri mot nya och attraktiva marknader. Enersize har varit duktiga på att visa framfötterna och nå resultat som både gynnar finländsk export, kinesisk tillverkningsindustri men även ger en positiv global miljöpåverkan. Pengarna kommer gå oavkortat till Enersizes fortsatta marknadsutveckling i Kina där de kommer till omedelbar nytta. Vi på Enersize tackar Finnpartnership för deras stöd och förtroende i vår affärsmodell. 

Bild: Enersize VD Sami Mykkänen 

Om Finnpartnership

Finnpartnership har som mål att öka det kommersiella samarbetet mellan företag och aktörer intresserade av affärsverksamhet i Finland och i utvecklingsländer, så att projekten leder till positiva utvecklingseffekter i projektländerna.

Finnpartnership strävar efter att stöda uppkomsten av genomförbara och ekonomiskt lönsamma partnerskap mellan företag i Finland och i utvecklingsländerna. Syftet är att främja ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna samt att diversifiera produktionen och exportstrukturen.

För mer information om Finnpartnership se: www.finnpartnership.com 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only):

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS