Enersize erhåller bidrag för marknadsutveckling i Kina från Finnpartnership

Enersize Oyj (”Enersize”) har erhållit ett bidrag från Finnpartnership på 97 000 Euro (970 000 SEK) för att användas för marknadsutveckling i Kina. Finnpartnership är ett finskt statligt bidragsprogram vars mål är att öka det kommersiella samarbetet mellan företag och aktörer i Finland och utvecklingsländer.

Bidraget har bifallits och utbetalas till Enersize som engångssumma under Finnpartnerships företagspartnerstödsprogram. Bidraget är inte behäftat med någon form av ytterligare prestationskrav, återbetalningsskyldighet från Enersizes sida eller utspädning för befintliga aktieägare utan har bifallits grundat på Enersize hittills uppnådda prestationer. Syftet med bidraget är att stödja Enersizes marknadsutveckling på den kinesiska marknaden.

Christian Merheim, Enersizes styrelseordförande kommenterar:  

”Finland har en stark tradition av att aktivt stödja sin exportindustri mot nya och attraktiva marknader. Enersize har varit duktiga på att visa framfötterna och nå resultat som både gynnar finländsk export, kinesisk tillverkningsindustri men även ger en positiv global miljöpåverkan. Pengarna kommer gå oavkortat till Enersizes fortsatta marknadsutveckling i Kina där de kommer till omedelbar nytta. Vi på Enersize tackar Finnpartnership för deras stöd och förtroende i vår affärsmodell. 

Bild: Enersize VD Sami Mykkänen 

Om Finnpartnership

Finnpartnership har som mål att öka det kommersiella samarbetet mellan företag och aktörer intresserade av affärsverksamhet i Finland och i utvecklingsländer, så att projekten leder till positiva utvecklingseffekter i projektländerna.

Finnpartnership strävar efter att stöda uppkomsten av genomförbara och ekonomiskt lönsamma partnerskap mellan företag i Finland och i utvecklingsländerna. Syftet är att främja ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna samt att diversifiera produktionen och exportstrukturen.

För mer information om Finnpartnership se: www.finnpartnership.com 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only):

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Läs mer »

NEWS