enersize-logo 300

Enersize erhåller order från den marockanska partnern SCOPP Solutions

Enersize Advanced Research AB ("Enersize" eller "Bolaget") erhåller order från Marocko genom den lokala partnern SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000DH ("SCOPP Solutions"). Ordern avser det första steget i Enersize's trestegs-försäljningsmodell, vilket innebär att ordervärdet är begränsat till cirka 3200 EUR.

Den erhållna ordern är på Xray av ett tryckluftssystemet med fyra medelstora kompressorer av roterande skruvtyp installerade vid vridningsprocessen vid kallvalsningskomplexet Tit Mellil på Maghreb Steel. Värdet för Enersize på ordern är cirka 3200 EUR.

Förutom den nuvarande ordern har SCOPP Solutions erbjudit det andra steget, Xecute, som inkluderar läckagereduktion till kunden och det tredje steget, Xcel, med kontinuerlig övervakning. Det totala potentiella ordervärdet från slutkunden för båda sajterna uppgår till över 300 KEUR vilket indikerar storleken på order som är möjliga för en anläggning. Av de möjliga intäkterna skulle en majoritet komma från prenumerationsavgifter för kontinuerlig övervakning. SCOPP Solutions och Enersize skulle dela prenumerationsavgiften baserat på Enersize's partnermodell.

Maghreb Steel är en stor aktör inom stålindustrin i Marocko. Företaget har två fabriker i Casablanca:

  • Bled Solb stålkomplex, spridda över en 62 hektar stor tomt och består av en skrotkross, en stålverk och två heta valsverk för spolar och tung platta. Denna anläggning har två tryckluftssystem med totalt 10 kompressorer och över 2,2 MW installerad kompressorkapacitet.
  • Tit Mellil kallvalsningskomplex, bestående av en betningslinje, kallvalsverk, galvaniseringslinje, spolbeläggningslinje och en sandwichpanel. Denna anläggning har två tryckluftssystem med totalt 10 kompressorer och cirka 1,7 MW installerad kompressorkapacitet.

SCOPP Solutions har redan identifierat några av huvudproblemen med tryckluftssystemet vid Tit Mellil-anläggningen. Dessa problem avses attåtgärdas genom att SCOPP Solutions drar nytta av expertisen i Enersize nätverk av oberoende internationella experter för att rätta till designfel:

  • Kompressorrummens utformning och placering (luftintag, positioner, utrustningsspecifikationer).
  • Förlängningarna av distributionsnäten utförs utan studier och storleksberäkning.
  • Prestandatillståndet och tillgänglighetsnivån för kompressorer som leder till användning av uthyrning.
  • Läckagediagnostik utförs inte med ultraljudsenheter.

Försäljningsmodellen som SCOPP Solutions arbetar med använder sig av Enersizes trestegs-process, med kommersiell validering mellan varje steg.

  1. Xray Utan uppehåll i produktionen kan Enersize på ett vetenskapligt sätt beräkna besparingspotential och skapa en detaljerad handlingsplan.
  2. Xecute Om besparingspotential finns används specialanpassade system för tillfälllig läckagereduktion, varefter energibesparingen valideras med en uppföljande Xray.
  3. Xcel Energibesparing i tryckluftssystem blir en del rutinarbetet under lång tid framöver. Genomför energioptimering och ta kontroll över tryckluftssystemet samtidigt som kostsamma, oönskade överraskningar undviks. Mjukvarans förmåga att analysera trender möjliggör förebyggande underhåll.

Maghreb Steel har flera stora tryckluftssystem i sina båda anläggningar. Vi kom överens om att anta utmaningen att lösa ett komplext problem som de upplever vid deras kallvalsningsanläggning i Tit Mellil. Lokala distributörer av kompressorer kunde inte rekommendera en lösning. Vi föreslog en fullständig översyn av deras tryckluftssystem, och att starta med ett pilotprojet med en Xray. Sedan kommer vi att granska utformningen av kompressorrum, distributionsnät och användning. av tryckluft Detta kan bli ett första fall där vi kommer att samarbeta med Direktin för att utöka våra tjänster till ett mervärde för att lösa ett designproblem, säger Achraf Zerhouni, SCOPP Solutions

Affärerna för SCOPP Solutions ökar långsamt och visar riktigt bra löften med stora, multinationella företag imed flera anläggningar i pipen. Ett framgångsrikt pilotprojekt är nu nästa milstolpe för att fortsätta den positiva utvecklingen. Magreb Steel kan bli ett mycket viktigt referensfall för SCOPP Solutions, säger Anders Sjögren, VD för Enersize

Mer om SCOPP Solutions
SCOPP Solutions är ett marockanskt företag som grundades 2013. Företaget levererar konsulttjänster i Nordafrika inom flera sektorer: petroleum-produkter, cement, stål, bil och jordbruk.
SCOPP Solutions strategi har under 2020 fokuserats på digitala energieffektivitetslösningar på grund av covid-19-restriktioner. Bolaget har gått in i nya partnerskap och började marknadsföra dessa i september 2020. Trots covid-19-restriktioner och den ekonomiska nedgången har vi fått positiv respons från marknaden, vilket visar att bolagets nya tjänster passar bra för att angripa industrins nya energieffektiviseringsutmaningar.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS