Enersize erhåller order på Compressed Air Services från Saint-Gobain Sweden AB ISOVER

Enersize Advanced Research AB (”Enersize” eller “Bolaget”) meddelar att Saint Gobain Sweden AB ISOVER i Billesholm (”ISOVER”) beställt Enersizes Compressed Air Services för monitorering av sitt tryckluftssystem. Tjänsten som levereras är en prenumeration på Enersizes Compressed Air Services och ordervärdet uppgår initialt till cirka 0,5 MSEK.

Med monitoreringssystemet Q+ZONE som ingår i Compressed Air Services kommer ISOVER kunna mäta och bibehålla en låg läckagenivå, samt få en unik inblick i sitt tryckluftssystem för att genomföra preventivt underhåll.

Tryckluft, som i genomsnitt utgör 10% av industrins elförbrukning, är i många fall den dyraste energikällan som används av industrin och besparingspotentialen ligger inte sällan på över 30% enbart på grund av läckage. Då många industrier idag har mål att göra årliga energibesparingar är energieffektivisering av tryckluft en fantastisk möjlighet som inte bara ger energibesparing utan en snabb återbetalning samt kan minska risken för produktionsstörningar.

Enersize har sedan tidigare ISOVER som kund, men i samband med leveransen av Q+ZONE kommer ISOVER att bli en viktig referenskund för Enersize. Bolaget avser att genomföra eventuella framtida projekt för ISOVER i tätt samarbete med sin samarbetspartner i Sverige, Momentum Industrial AB (”Momentum”). Parterna kommer tillsammans arbeta för att synliggöra de stora möjligheterna för energieffektivisering som gömmer sig i industrins tryckluftssystem.

Vi är glada för samarbetet med ISOVER och satsar på att tillsammans med Momentum överträffa förväntningarna, Anders Sjögren, VD för Enersize

Om ISOVER

Det välkända varumärket Gullfiber skapades år 1967 men redan år 1963 inledde det Billesholmsförankrade företaget ett samarbete med världsledaren Saint-Gobain. Bolaget är idag en del av koncernen Saint-Gobain och ISOVER är det gemensamma internationella varumärket för isolerdivisionen. Vi arbetar ständigt för att minska vårt klimatavtryck utan att kompromissa med kvaliteten. Glasull från ISOVER har, utöver de goda isoleregenskaperna, en rad unika miljöfördelar.

Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med mer än 179 000 anställda. I Sverige bidrar ca 850 anställda till en omsättning på drygt 3 miljarder SEK.

Saint-Gobain utvecklar och tillverkar produkter och lösningar som är viktiga ingredienser för allas vårt välbefinnande och för vår framtid. De finns överallt i våra boenden och i vårt dagliga liv; i byggnader, transportmedel, infrastruktur och i många industriella tillämpningar. De erbjuder komfort, prestanda och säkerhet samtidigt som de tar sig an utmaningar som hållbart byggande, resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. 

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

NEWS