Enersize erhåller order på Q+ från Norge

Enersize Oyj (”Enersize” eller “Bolaget”) meddelar idag att man via Tylekk, en av Bolagets partners i Norge erhållit en större order på ett komplett paket med Q+ för monitorering och övervakning av tryckluftssystem för installation hos slutkund i Norge. Ordervärdet uppgår initialt till omkring SEK 280 000 och inkluderar tre års licens för Q+ Base.

Den aktuella partnern i Norge följde med till Enersize vid köpet av LEAQS. Partnern genomför sedan tidigare återkommande mindre läckagekontrollprojekt i Norge med hjälp av LEAQS.

Installationen hos slutkunden av Q+ Base innebär att slutkunden kommer få grundläggande och viktig information om hur tryckluftssystemet kör. Informationen kommer kunna användas för att mata ytterligare moduler i Q+ för analys, rapportering och alarm. Användning av Q+ ger kunden möjlighet att sänka sina energikostnader och indirekt minska sina CO2-utsläpp genom minskad elförbrukning.

Enersize arbetar kontinuerligt för att utbilda sina återförsäljare i sitt nya produktutbud. Återkommande seminarier i samarbete med återförsäljare är ett effektivt sätt att stödja återförsäljarna gentemot slutkunderna. Dessa seminarier erbjuder förutom utbildning även en mycket god möjlighet för både partners och kursdeltagare att fördjupa sig i Enersize erbjudande och möjligheter. Denna order har genererats som en direkt följd av det senaste seminariet som hölls i Oslo i oktober.

Den här ordern publiceras i enlighet med den nya kommunikationsstrategi som meddelats i Q3-rapporten, om att endast meddela marknaden order som överstiger 100 000 kronor eller avser Q+. Enersize har sedan dess erhållit en handfull mindre ordrar, var och en under 100 000 kronor i ordervärde avseende LEAQS-projekt, vilka inte har kommunicerats som enskilda pressmeddelanden.

Denna större order är ett direkt resultat av vårt tvådagarsseminarium i Oslo för några veckor sedan och den första leveransen av Q+ i Norge. Det är spännande att se att försäljningen på hemmaplan nu börjar rulla på samtidigt som våra nya partnerskap i Kina utvecklas väl. Vår försäljningspipeline på båda marknader har också växt och vi hoppas detta ska leda till fortsatt ökande orderingång under det nya året.”, säger VD, Anders Sjögren.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS